zorganizowany rynek co to znaczy.
Co znaczy Rynek zorganizowany? Definicja: Rynek zorganizowany to wyodrębniony pod względem.

Czy przydatne?

Definicja Rynek zorganizowany

Co to znaczy Rynek zorganizowany to wyodrębniony pod względem organizacyjnym i finansowym mechanizm obrotu działający często i zapewniający jednakowe warunki zawierania transakcji i powszechny i równy dostęp do informacji o transakcjach, wedle zasadami określonymi poprzez właściwe regulaminy państwie, gdzie obrót ten jest dokonywany, a zwłaszcza obrót zorganizowany, o którym mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi.

Czym jest Rynek zorganizowany znaczenie w Słownik R .