banków obowiązkowa rezerwa co to znaczy.
Co znaczy Rezerwa obowiązkowa banków? Definicja: Rezerwę obowiązkową banków stanowi wyrażona w.

Czy przydatne?

Definicja Rezerwa obowiązkowa banków

Co to znaczy Rezerwę obowiązkową banków stanowi wyrażona w złotych część środków pieniężnych w złotych i walutach obcych zebranych na rachunkach bankowych, środków uzyskanych ze sprzedaży papierów wartościowych, z wyjątkiem papierów wartościowych zabezpieczonych hipotecznie o okresie wykupu ponad pięciu lat i listów zastawnych o okresie wykupu ponad pięciu lat, i innych środków przyjętych poprzez bank podlegających zwrotowi, z wyjątkiem środków przyjętych od innego banku krajowego, a również środków przyjętych od banku zagranicznego na podstawie umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy albo środków zdobytych z zagranicy na przynajmniej 2 lata i środków zdobytych na podstawie umów o prowadzenie indywidualnych kont emerytalnych w rozumieniu regulaminów o indywidualnych kontach emerytalnych.

Czym jest Rezerwa obowiązkowa banków znaczenie w Słownik R .