zastawny lt publiczny co to znaczy.
Co znaczy Publiczny list zastawny? Definicja: Publiczny list zastawny jest papierem wartościowym.

Czy przydatne?

Definicja Publiczny list zastawny

Co to znaczy Publiczny list zastawny jest papierem wartościowym imiennym albo na okaziciela, którego podstawę emisji stanowią wierzytelności banku hipotecznego z tytułu: kredytów w części zabezpieczonej wspólnie z należnymi odsetkami, gwarancją albo poręczeniem Narodowego Banku Polskiego, Europejskiego Banku Centralnego, rządów albo banków centralnych krajów członkowskich UE, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, z wyłączeniem krajów, które restrukturyzują albo restrukturyzowały własne zadłużenie zagraniczne pośrodku ostatnich 5 lat, i gwarancją albo poręczeniem Skarbu Państwa wedle przepisami odrębnych ustaw, lub kredytów udzielonych podmiotom wymienionym w pkt 1, lub kredytów w części zabezpieczonej wspólnie z należnymi odsetkami, gwarancją albo poręczeniem jednostek samorządu terytorialnego i kredytów udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego.

Czym jest Publiczny list zastawny znaczenie w Słownik P .