menedżerskie przekupstwo co to znaczy.
Co znaczy Przekupstwo menedżerskie? Definicja: Wedle art. 296a § 1 kodeksu karnego, kto, pełniąc.

Czy przydatne?

Definicja Przekupstwo menedżerskie

Co to znaczy Wedle art. 296a § 1 kodeksu karnego, kto, pełniąc funkcję kierowniczą w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność gospodarczą albo mając, ze względu zajmowanego stanowiska albo pełnionej funkcji, ważny wpływ na podejmowanie decyzji związanych z działalnością takiej jednostki, przyjmuje korzyść majątkową albo osobistą lub jej obietnicę w zamian za zachowanie mogące wyrządzić tej jednostce szkodę majątkową lub za gest nieuczciwej konkurencji albo za niedopuszczalną czynność preferencyjną na rzecz nabywcy albo odbiorcy towaru, usługi albo świadczenia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Tej samej karze podlega, kto w wypadkach ustalonych ponad udziela lub obiecuje udzielić korzyści majątkowej albo osobistej.

Czym jest Przekupstwo menedżerskie znaczenie w Słownik P .