prawo kontroli wspólnika co to znaczy.
Co znaczy Prawo kontroli wspólnika w spółce z o.o.? Definicja: Prawo kontroli służy każdemu.

Czy przydatne?

Definicja Prawo kontroli wspólnika w spółce z o.o.

Co to znaczy Prawo kontroli służy każdemu wspólnikowi. W tym celu wspólnik albo wspólnik z upoważnioną poprzez siebie osobą może w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty firmy, sporządzać bilans dla swego użytku albo żądać wyjaśnień od zarządu. Zarząd może odmówić wspólnikowi wyjaśnień i udostępnienia do wglądu ksiąg i dokumentów firmy, jeśli istnieje uzasadniona obawa, iż wspólnik wykorzysta je w celach sprzecznych z interesem firmy i poprzez to wyrządzi firmie znaczącą szkodę. W razie, o którym mowa ponad, wspólnik może żądać rozstrzygnięcia kwestie uchwałą wspólników. Uchwała powinna być powzięta w terminie miesiąca od dnia zgłoszenia żądania. Wspólnik, któremu odmówiono wyjaśnień albo wglądu do dokumentów bądź ksiąg firmy, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia wyjaśnień albo udostępnienia do wglądu dokumentów bądź ksiąg firmy.

Czym jest Prawo kontroli wspólnika w znaczenie w Słownik P .