wzajemny pozew co to znaczy.
Co znaczy Pozew wzajemny? Definicja: W kwestii cywilnej powództwo wzajemne jest dopuszczalne, jeśli.

Czy przydatne?

Definicja Pozew wzajemny

Co to znaczy W kwestii cywilnej powództwo wzajemne jest dopuszczalne, jeśli roszczenie wzajemne jest przez wzgląd na roszczeniem powoda albo nadaje się do potrącenia. Powództwo wzajemne można wytoczyć bądź w odpowiedzi na pozew, bądź oddzielnie, nie potem jednak niż na pierwszej rozprawie, lub w sprzeciwie od wyroku zaocznego. Pozew wzajemny wnosi się do sądu pozwu głównego. jeśli jednak pozew wzajemny podlega rozpoznaniu poprzez sąd okręgowy, a kwestia wszczęta była w sądzie rejonowym, sąd ten przekazuje całą sprawę sądowi właściwemu do rozpoznania powództwa wzajemnego. W postępowaniu uproszczonym powództwo wzajemne i zarzut potrącenia są dopuszczalne, jeśli roszczenia nadają się do rozpoznania w postępowaniu uproszczonym.

Czym jest Pozew wzajemny znaczenie w Słownik P .