pozew rozwiązanie spółki co to znaczy.
Co znaczy Pozew o rozwiązanie spółki? Definicja: Rozwiązanie firmy jawnej wywołują: powody.

Czy przydatne?

Definicja Pozew o rozwiązanie spółki

Co to znaczy Rozwiązanie firmy jawnej wywołują: powody przewidziane w umowie firmy, jednomyślna uchwała wszystkich wspólników, ogłoszenie upadłości firmy, śmierć wspólnika albo ogłoszenie jego upadłości, wypowiedzenie umowy firmy poprzez wspólnika albo wierzyciela wspólnika, prawomocne orzeczenie sądu. Każdy wspólnik może z istotnych powodów żądać rozwiązania firmy jawnej poprzez sąd. Jeśli jednak istotny przyczyna zachodzi po stronie jednego ze wspólników, sąd może na wniosek pozostałych wspólników orzec o wyłączeniu tego wspólnika ze firmy. Przeciwne postanowienia umowy są nieważne.

Czym jest Pozew o rozwiązanie spółki znaczenie w Słownik P .