potrącenie co to znaczy.
Co znaczy Potrącenie? Definicja: Gdy dwie osoby są równocześnie względem siebie dłużnikami i.

Czy przydatne?

Definicja Potrącenie

Co to znaczy Gdy dwie osoby są równocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić własną wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeśli obiektem obu wierzytelności są kapitał albo rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem albo przed innym organem państwowym. W wyniku potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej.  Potrącenia dokonywa się poprzez oświadczenie złożone drugiej stronie. Oświadczenie ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe. jeśli obiektem potrącenia są wierzytelności, których miejsca spełnienia świadczeń są różne, strona korzystająca z możności potrącenia obowiązana jest uiścić drugiej stronie sumę potrzebną do pokrycia wynikającego dla niej uszczerbku. Nie mogą być umorzone poprzez potrącenie: wierzytelności nie ulegające zajęciu; wierzytelności o dostarczenie środków utrzymania; wierzytelności wynikające z czynów niedozwolonych; wierzytelności, co do których potrącenie jest wyłączone poprzez regulaminy szczególne. Potrącenie, o którym mowa ponad odróżnić należy od analogicznej czynności dokonywanej w drodze umowy dwóch albo więcej stron - tak zwany kompensaty.

Czym jest Potrącenie znaczenie w Słownik P .