porady doradztwo podatkowe co to znaczy.
Co znaczy Porady i doradztwo podatkowe? Definicja: Czynności doradztwa podatkowego obejmują.

Czy przydatne?

Definicja Porady i doradztwo podatkowe

Co to znaczy Czynności doradztwa podatkowego obejmują: udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie albo na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych, prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych i udzielanie im pomocy w tym zakresie, sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych albo udzielanie im pomocy w tym zakresie, Podmiotami uprawnionymi do zawodowego wykonywania czynności, o których mowa ponad, są: osoby fizyczne, wpisane na listę doradców podatkowych, adwokaci i radcowie prawni, biegli rewidenci.

Czym jest Porady i doradztwo podatkowe znaczenie w Słownik P .