podwyższenie kapitału co to znaczy.
Co znaczy Podwyższenie kapitału zakładowego (spółki z o.o.)? Definicja: Jeśli podwyższenie kapitału.

Czy przydatne?

Definicja Podwyższenie kapitału zakładowego (spółki z o.o.)

Co to znaczy Jeśli podwyższenie kapitału zakładowego w firmie z o.o. następuje nie na mocy dotychczasowych postanowień umowy firmy przewidujących max. wysokość podwyższenia kapitału zakładowego i termin podwyższenia, może ono nastąpić jedynie poprzez zmianę umowy firmy. Podwyższenie kapitału zakładowego w firmie z o.o. następuje poprzez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących albo ustanowienie nowych. Jeśli podwyższenie kapitału zakładowego w firmie z o.o. następuje na podstawie dotychczasowych postanowień umowy firmy, oświadczenia dotychczasowych wspólników o objęciu nowych udziałów wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Jeśli umowa firmy albo uchwała o podwyższeniu kapitału nie stanowi odmiennie, dotychczasowi wspólnicy mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w relacji do swoich dotychczasowych udziałów. Prawo pierwszeństwa należy wykonać w terminie miesiąca od dnia wezwania do jego wykonania. Wezwania te zarząd przesyła wspólnikom równocześnie. Oświadczenie dotychczasowego wspólnika o objęciu nowego udziału bądź udziałów albo o objęciu podwyższenia wartości istniejącego udziału bądź udziałów wymaga formy aktu notarialnego.

Czym jest Podwyższenie kapitału znaczenie w Słownik P .