papiery wartościowe co to znaczy.
Co znaczy Papiery wartościowe o charakterze nieudziałowym? Definicja: Papiery wartościowe.

Czy przydatne?

Definicja Papiery wartościowe o charakterze nieudziałowym

Co to znaczy Papiery wartościowe nieudziałowe to papiery niebędące: akcjami, papierami wartościowymi inkorporującymi prawa majątkowe tożsame z prawami wynikającymi z akcji, certyfikatami inwestycyjnymi, papierami wartościowymi inkorporującymi prawo do objęcia albo nabycia papierów wartościowych, o których mowa w lit. a albo b, wskutek ich wymiany albo wykonania prawa w nich inkorporowanego, emitowanymi poprzez emitenta papierów wartościowych, o których mowa w lit. a albo b, lub podmiot należący do jego ekipy kapitałowej.

Czym jest Papiery wartościowe o znaczenie w Słownik P .