opcje prawie polskim co to znaczy.
Co znaczy Opcje w prawie polskim? Definicja: Wedle regulaminem GPW SA w Warszawie, opcja to są.

Czy przydatne?

Definicja Opcje w prawie polskim

Co to znaczy Wedle regulaminem GPW SA w Warszawie, opcja to są prawa przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do: żądania w ustalonym terminie dostawy instrumentu bazowego po określonej cenie wykonania (opcja kupna z dostawą instrumentu bazowego), lub żądania w ustalonym terminie przyjęcia dostawy instrumentu bazowego po określonej cenie wykonania (opcja sprzedaży z dostawą instrumentu bazowego), lub żądania w ustalonym terminie zapłaty stawki zależnej (w sposób określony w warunkach obrotu) od różnicy między ceną (wartością) rynkową instrumentu bazowego a ceną (wartością) wykonania (opcja kupna z rozliczeniem pieniężnym), lub żądania w ustalonym terminie zapłaty stawki zależnej (w sposób określony w warunkach obrotu) od różnicy między ceną (wartością) wykonania a ceną (wartością) rynkową instrumentu bazowego (opcja sprzedaży z rozliczeniem pieniężnym).

Czym jest Opcje w prawie polskim znaczenie w Słownik O .