ochrona niemajątkowych praw co to znaczy.
Co znaczy Ochrona niemajątkowych praw autorskich? Definicja: Jeśli ustawa nie stanowi odmiennie.

Czy przydatne?

Definicja Ochrona niemajątkowych praw autorskich

Co to znaczy Jeśli ustawa nie stanowi odmiennie, autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w okresie i niepodlegającą zrzeczeniu się albo zbyciu więź twórcy z utworem, a zwłaszcza prawo do: autorstwa utworu; oznaczenia utworu swoim nazwiskiem albo pseudonimem lub do udostępniania go anonimowo; nienaruszalności treści i formy utworu i jego rzetelnego zastosowania; decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności; nadzoru nad metodą korzystania z utworu. Niezależnie od odpowiedzialności cywilnej, z naruszeniem praw autorskich może wiązać się odpowiedzialność karna. Kto przywłaszcza sobie autorstwo lub wprowadza w błąd co do autorstwa całości albo części cudzego utworu lub artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia bez podania nazwiska albo pseudonimu twórcy cudzy utwór w wersji oryginalnej lub w formie opracowania, artystyczne wykonanie lub publicznie zniekształca taki utwór, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram albo nadanie.

Czym jest Ochrona niemajątkowych praw znaczenie w Słownik O .