stosunków zmiana nadzwyczajna co to znaczy.
Co znaczy Nadzwyczajna zmiana stosunków? Definicja: Wedle art. 357.1 kodeksu cywilnego, jeśli na.

Czy przydatne?

Definicja Nadzwyczajna zmiana stosunków

Co to znaczy Wedle art. 357.1 kodeksu cywilnego, jeśli na skutek nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami lub groziłoby jednej ze stron rażącą utratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, wedle zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia albo nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę sąd może stosunkowo potrzeby orzec o rozliczeniach stron, prowadząc się zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym.

Czym jest Nadzwyczajna zmiana stosunków znaczenie w Słownik N .