metoda rozsądnej marży koszt co to znaczy.
Co znaczy Metoda rozsądnej marży (koszt plus)? Definicja: Tak zwany "sposób rozsądnej marży.

Czy przydatne?

Definicja Metoda rozsądnej marży (koszt plus)

Co to znaczy Tak zwany "sposób rozsądnej marży (wydatek plus)" stanowi jedną z metod określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen. Bazuje ona na ustaleniu ceny sprzedaży rzeczy i praw i świadczenia usług w transakcji danego podmiotu z podmiotem powiązanym na poziomie odpowiadającym sumie wydatków bezpośrednio związanych z nabyciem od podmiotu niezależnego albo wytworzeniem we własnym zakresie przedmiotu transakcji i odpowiedniego zysku wynikającego z warunków rynkowych i realizowanych poprzez te podmioty funkcji i wydatków pośrednich, z wyłączeniem wydatków ogólnych zarządu, tj. wydatków działania jednostki jako całości i wydatków kierowania tą jednostką. Marżę określa się przez odniesienie do poziomu marży, jaką ten sam podmiot stosuje w porównywalnych transakcjach z podmiotami niezależnymi, albo marży stosowanej w porównywalnych transakcjach poprzez podmioty niezależne.

Czym jest Metoda rozsądnej marży (koszt znaczenie w Słownik M .