przewozowy lt co to znaczy.
Co znaczy List przewozowy? Definicja: List przewozowy to dokument wystawiony przez wzgląd na.

Czy przydatne?

Definicja List przewozowy

Co to znaczy List przewozowy to dokument wystawiony przez wzgląd na przyjęciem poprzez przewoźnika przesyłki towarowej poprzez podmiot, który nadaje przesyłkę. W liście przewozowym jego nadawca zamieszcza: nazwę i adres nadawcy, jego podpis i ustalenie placówki przewoźnika zawierającej umowę, miejsce przeznaczenia przesyłki i nazwę i adres odbiorcy, ustalenie rzeczy, masy, liczby sztuk przesyłki, metody opakowania i oznaczenia, inne wskazania i oświadczenia, wymagane lub dopuszczone wedle przepisami z racji na warunki danej umowy albo sposób rozliczeń. Nadawca dołącza do listu przewozowego dokumenty wymagane w regulaminach specjalnych, a w przypadku niemożności ich dołączenia dostarcza je w odpowiednim czasie w miejscu załatwiania wymaganych czynności, zamieszczając w liście przewozowym odpowiednią wzmiankę o dołączeniu dokumentów albo miejscu ich złożenia. Jeśli wartość przewożonych rzeczy nie wynika z rachunku sprzedawcy albo dostawcy ani z obowiązującego cennika, nadawca może zadeklarować ich wartość w liście przewozowym. Odmiennie niż konosament, list przewozowy nie stanowi papieru wartościowego.

Czym jest List przewozowy znaczenie w Słownik L .