przychodów uzyskania koszty co to znaczy.
Co znaczy Koszty uzyskania przychodów? Definicja: W razie osób prawnych: Kosztami uzyskania.

Czy przydatne?

Definicja Koszty uzyskania przychodów

Co to znaczy W razie osób prawnych: Kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem wydatków wymienionych w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. wydatki poniesione w walutach obcych przelicza się na złote wg kursów średnich ogłaszanych poprzez Narodowy Bank Polski z dnia poniesienia kosztu. Jeśli wydatki wyrażone są w walutach obcych, a pomiędzy dniem ich zarachowania i dniem zapłaty występują różne kursy walut, wydatki te adekwatnie podwyższa się albo obniża o różnice wynikające z wykorzystania kursu sprzedaży walut z dnia zapłaty, ustalonego poprzez bank, z którego usług korzystał ponoszący wydatek, i z wykorzystania kursu średniego ogłaszanego poprzez Narodowy Bank Polski z dnia zarachowania wydatków. [Podstawa prawna: ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych] W razie osób fizycznych: Kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelakie wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem wydatków wymienionych w art. 23 u.p.d.o.f. wydatki poniesione w walutach obcych przelicza się na złote wg kursów średnich ogłaszanych poprzez Narodowy Bank Polski z dnia poniesienia kosztu. Jeśli wydatki wyrażone są w walutach obcych, a pomiędzy dniem ich zarachowania i dniem zapłaty występują różne kursy walut, wydatki te adekwatnie podwyższa się albo obniża o różnice wynikające z wykorzystania kursu sprzedaży walut z dnia zapłaty, ustalonego poprzez bank, z którego usług korzystał ponoszący wydatek, i z wykorzystania kursu średniego ogłaszanego poprzez Narodowy Bank Polski z dnia zarachowania wydatków. [Podstawa prawna: ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych]

Czym jest Koszty uzyskania przychodów znaczenie w Słownik K .