venture joint co to znaczy.
Co znaczy Joint venture? Definicja: Forma prowadzenia współpracy gospodarczej zmierzającej do.

Czy przydatne?

Definicja Joint venture

Co to znaczy Forma prowadzenia współpracy gospodarczej zmierzającej do realizacji wspólnego celu gospodarczego. Przeważnie spotykaną metodą wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego jest umowa, gdzie wspólnicy określają cel wspólnego przedsięwzięcia i sposób jego realizacji.

Czym jest Joint venture znaczenie w Słownik J .