jakości gwarancja co to znaczy.
Co znaczy Gwarancja jakości? Definicja: W sytuacji gdy kupujący dostał od sprzedawcy dokument.

Czy przydatne?

Definicja Gwarancja jakości

Co to znaczy W sytuacji gdy kupujący dostał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w przypadku wątpliwości, iż wystawca dokumentu gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy albo do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeśli wady te ujawnią się pośrodku terminu określonego w gwarancji. jeśli w gwarancji nie zastrzeżono innego terminu, termin wynosi jeden rok licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.

Czym jest Gwarancja jakości znaczenie w Słownik G .