franczyza co to znaczy.
Co znaczy Franczyza? Definicja: Franczyza to mechanizm sprzedaży towarów, usług albo technologii.

Czy przydatne?

Definicja Franczyza

Co to znaczy Franczyza to mechanizm sprzedaży towarów, usług albo technologii oparty na ścisłej i ciągłej współpracy między przedsiębiorcami: franczyzodawcą i franczyzobiorcami. Franczyza bazuje na prowadzeniu działalności gospodarczej pod szyldem franczyzodawcy, lecz na ryzyko franczyzobiorcy przy użyciu między innymi: znaku towarowego (marki), know-how franczyzodawcy, w zamian za świadczenie finansowe na jego rzecz. Ważnymi cechami takiej formy współpracy są: niezależność prawna, finansowa i organizacyjna franczyzodawcy i franczyzobiorcy (czego słowem jest między innymi:: posiadanie własnych kas rejestrujących); trwały, kontraktowy relacja umowny; przekazywanie franczyzobiorcy „know-how” w sposób ciągły, poprzez cały moment obowiązywania umowy; uiszczanie na rzecz franczyzodawcy opłat albo innych uzgodnionych świadczeń finansowych.
Posługujemy się wymiennie terminem „franchising” i „franczyza”, gdyż obie te formy zostały uznane poprzez Radę J. polskiego za dopuszczalne.

Czym jest Franczyza znaczenie w Słownik F .