egzekucyjny tytuł europejski co to znaczy.
Co znaczy Europejski tytuł egzekucyjny? Definicja: Orzeczenia sądów krajów członkowskich UE, ugody.

Czy przydatne?

Definicja Europejski tytuł egzekucyjny

Co to znaczy Orzeczenia sądów krajów członkowskich UE, ugody zawarte przed takimi sądami albo zatwierdzone poprzez takie sądy i dokumenty urzędowe sporządzone w krajach członkowskich UE, opatrzone w takich krajach zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego, są tytułami egzekucyjnymi i podlegają wykonaniu w Polsce po nadaniu klauzuli wykonalności. Tytułom egzekucyjnym, o których mowa ponad, klauzulę wykonalności nadaje sąd rejonowy właściwości ogólnej dłużnika, a jeśli tej właściwości nie można ustalić - sąd rejonowy, w którego okręgu ma być wszczęta egzekucja.

Czym jest Europejski tytuł egzekucyjny znaczenie w Słownik E .