konkurencji nieuczciwej czyny co to znaczy.
Co znaczy Czyny nieuczciwej konkurencji? Definicja: Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie.

Czy przydatne?

Definicja Czyny nieuczciwej konkurencji

Co to znaczy Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem albo dobrymi obyczajami, jeśli zagraża albo narusza biznes innego przedsiębiorcy albo klienta. Czynami nieuczciwej konkurencji są zwłaszcza: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe albo oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów lub usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów albo usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania albo niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie albo nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a również nieuczciwa albo zakazana reklama, organizowanie mechanizmu sprzedaży lawinowej i prowadzenie albo organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym.

Czym jest Czyny nieuczciwej konkurencji znaczenie w Słownik C .