bankowe czynności co to znaczy.
Co znaczy Czynności bankowe? Definicja: Czynnościami bankowymi są: przyjmowanie wkładów pieniężnych.

Czy przydatne?

Definicja Czynności bankowe

Co to znaczy Czynnościami bankowymi są: przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie albo z nadejściem oznaczonego terminu i prowadzenie rachunków tych wkładów, prowadzenie innych rachunków bankowych, udzielanie kredytów, udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych i otwieranie i potwierdzanie akredytyw, emitowanie bankowych papierów wartościowych, przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych, wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego, wykonywanie innych czynności przewidzianych wyłącznie dla banku w odrębnych ustawach. Ponadto, czynnościami bankowymi są także następujące czynności, o ile są one realizowane poprzez banki: udzielanie pożyczek pieniężnych, operacje czekowe i wekslowe i operacje, których obiektem są warranty, wydawanie kart płatniczych i wykonywanie operacji przy ich zastosowaniu, terminowe operacje finansowe, nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych, przechowywanie elementów i papierów wartościowych i udostępnianie skrytek sejfowych, prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych, udzielanie i potwierdzanie poręczeń, wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych, pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych i rozliczeń w obrocie dewizowym.

Czym jest Czynności bankowe znaczenie w Słownik C .