rozrachunkowe czeki co to znaczy.
Co znaczy Czeki rozrachunkowe? Definicja: Czek rozrachunkowy stanowi dyspozycję wystawcy czeku.

Czy przydatne?

Definicja Czeki rozrachunkowe

Co to znaczy Czek rozrachunkowy stanowi dyspozycję wystawcy czeku udzieloną trasatowi do obciążenia jego rachunku stawką, na którą czek został wystawiony, i uznania tą stawką rachunku posiadacza czeku. Na wniosek wystawcy czeku bank może potwierdzić czek rozrachunkowy, rezerwując równocześnie na rachunku wystawcy odpowiedni fundusz na pokrycie czeku. Bank może potwierdzić także czek niezupełny. Czek rozrachunkowy może być przedstawiony do rozrachunku ze skutkami zapłaty bezpośrednio u trasata albo w banku, gdzie posiadacz czeku ma rachunek. Uznanie rachunku posiadacza czeku sumą czekową następuje po uzyskaniu poprzez bank posiadacza czeku od trasata środków wystarczających do zapłaty czeku. Szczegółowe warunki przedstawienia czeku do rozrachunku ze skutkami zapłaty w banku innym niż trasata ustala umowa pomiędzy tym bankiem i posiadaczem czeku. Banki mogą zawierać porozumienia, gdzie - na zasadach wzajemności - określą inny tryb przedstawienia czeków rozrachunkowych do zapłaty z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych.

Czym jest Czeki rozrachunkowe znaczenie w Słownik C .