bankierskie czeki co to znaczy.
Co znaczy Czeki bankierskie? Definicja: Czek wystawia się na bankiera, który ma fundusze do.

Czy przydatne?

Definicja Czeki bankierskie

Co to znaczy Czek wystawia się na bankiera, który ma fundusze do rozporządzenia wystawcy, wedle wyraźną albo dorozumianą umową, uprawniającą wystawcę do rozporządzania temi funduszami dzięki czeku. Wszakże dokument, wystawiony bez zachowania tego regulaminu, pozostaje mimo to istotny jako czek. W czekach, wystawionych i płatnych w Polsce, można jako trasata wskazać jedynie bankiera. Polecenie zapłaty, które nie odpowiada temu przepisowi, jest jako czek nieważne.

Czym jest Czeki bankierskie znaczenie w Słownik C .