odsetek kapitalizacja co to znaczy.
Co znaczy Anatocyzm - kapitalizacja odsetek? Definicja: Wedle art. 482 § 1-2 k.c. odsetek za.

Czy przydatne?

Definicja Anatocyzm - kapitalizacja odsetek

Co to znaczy Wedle art. 482 § 1-2 k.c. odsetek za opóźnienie od zaległych odsetek można żądać dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba iż po stworzeniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy. Warto podkreślić, iż definicja "zaległe odsetki", w rozumieniu art. 482 § 1 k.c., obejmuje zarówno odsetki kapitałowe, jak i odsetki za opóźnienie. Powyższa reguła nie dotyczy pożyczek długoterminowych udzielanych poprzez instytucje kredytowe. Nawet jednak w tym ostatnim wypadku nie może to być działanie automatyczne, albowiem w tej materii konieczne byłyby dalsze jeszcze określenia świadczące o takiej właśnie intencji obu stron umowy kredytowej, a w szczególności kredytobiorcy.

Czym jest Anatocyzm - kapitalizacja znaczenie w Słownik A .