nieme akcje co to znaczy.
Co znaczy Akcje nieme? Definicja: Wobec akcji uprzywilejowanej w dziedzinie dywidendy może być.

Czy przydatne?

Definicja Akcje nieme

Co to znaczy Wobec akcji uprzywilejowanej w dziedzinie dywidendy może być wyłączone prawo głosu (akcje nieme). Statut firmy akcyjnej może przewidywać, iż akcjonariuszowi uprawnionemu z akcji niemej, któremu nie wypłacono w pełni lub częściowo dywidendy w danym roku obrotowym, przysługuje wyrównanie z zysku w kolejnych latach, nie potem jednak niż pośrodku następnych trzech lat obrotowych. Wobec akcji niemych nie stosuje się następujących zasad, które obowiązują w razie innych akcji uprzywilejowanych: Akcje uprzywilejowane w dziedzinie dywidendy mogą przyznawać uprawnionemu dywidendę, która przewyższa nie więcej niż o połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych; Akcje uprzywilejowane w dziedzinie dywidendy nie korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia przed pozostałymi akcjami.

Czym jest Akcje nieme znaczenie w Słownik A .