fundusz gwarancyjny fundusz co to znaczy.
Fundusz Gwarancyjny, Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Fundusz Ochrony Ubezpieczonych, Fundusz Akcji.

Definicje ubezpieczeniowe na F

 • Co to jest Fundusz zrównoważony Definicja inwestycyjna bazuje na posiadaniu poprzez cały czas aktywów zainwestowanych zarówno w akcje jak i obligacje i powstaniu równowagi między
 • Co to jest Fundusz rynku pieniężnego Definicja przyrost z nieco niższym dochodem, lecz przy zminimalizowanym ryzyku, inwestują w krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego, a więc
 • Co to jest FUS Definicja dysponentem jest Zakład Ubezpieczeń Socjalnych. Powołany w celu realizacji zadań z zakresu ubezpieczeń socjalnych
 • Co to jest Fundusz inwestycyjny otwarty Definicja uczestnictwa i dokonuje ich odkupienia na żądanie uczestnika funduszu. z chwilą odkupienia jednostki uczestnictwa są umarzane z mocy prawa
 • Co to jest Fundusz obligacji Definicja Fundusz, który inwestuje w różnego rodzaju obligacje i nastawiony jest na stały przyrost w oparciu o dochody z posiadanych obligacji
 • Co to jest Fundusz stabilnego wzrostu Definicja Fundusz, który inwestuje zarówno w akcje, jaki i dłużne papiery wartościowe
 • Co to jest Fundusz inwestycyjny mieszany Definicja Fundusz, który jest odmianą funduszy zamkniętych. Fundamentalną różnicą jest sposobność wykupienia certyfikatów na żądanie uczestnika
 • Co to jest Fundusz inwestycyjny Definicja Część aktywów zakładu ubezpieczeń, tworzona ze składek i zwiększona o dochody z ich inwestowania
 • Co to jest Fundusz akcji Definicja Fundusz, który inwestuje w różnego rodzaju akcje. Fundusz poświęcony dla osób akceptujących spore ryzyko inwestycyjne
 • Co to jest Fundusz Ochrony Ubezpieczonych Definicja odszkodowań w razie niewypłacalności towarzystwa; tworzony ze składek przekazywanych poprzez wszystkie spółki ubezpieczeniowe. Fundusz
 • Co to jest Fundusz inwestycyjny zamknięty Definicja certyfikaty inwestycyjne. Fundusz inwestycyjny zamknięty nie może nabywać certyfikatów inwestycyjnych, które wyemitował
 • Co to jest Fundusz gwarancyjny Definicja mechanizmu bezpieczeństwa środków gromadzonych w OFE. PTE zobowiązane są dokonywać wpłat z własnych środków w wysokości nie przekraczającej

Wszystkie definicje z zakresu ubezpieczeń:

Gdzie się najlepiej ubezpieczyć? Jak wybrać firmę ubezpieczeniową? Co to jest ubezpieczenie, jakie mamy ubezpieczenia na rynku. W tym dziale się tego wszystkiego dowiesz.

Definicje ubezpieczeniowe, słownik, pojęcia z ubezpieczeń.