Pojęcie Gwarantowana suma ubezpieczenia w ubezpieczeniach. zobowiązuje się wypłacić w przypadku na przykład zgonu, czy trwałego kalectwa. Co to jest Ubezpieczenia Suma Gwarantowana definicja.

Czy przydatne?

Definicja Gwarantowana suma ubezpieczenia

Definicja z ang. Guaranteed sum insured, z niem. Garantierte Versicherungssumme.

Co to znaczy: W ubezpieczeniach na życie, to jest ustalona w polisie stawka, którą ubezpieczyciel zobowiązuje się wypłacić w przypadku na przykład zgonu, czy trwałego kalectwa ubezpieczonego, bądź innego zdarzenia ubezpieczeniowego określonego w polisie, które nastąpi w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej

Czym jest Gwarantowana suma znaczenie w Słownik G .