Readmja co to znaczy.
Definicja Readmisja w polityce. Jak wygląda sytuacji i admissio - przyjmowanie) - termin.

Czy przydatne?

Definicja Readmisja

Co to znaczy: Readmisja (z łaciny re-powtórnie, powrót do poprzedniej sytuacji i admissio - przyjmowanie) - termin międzynarodowy odnoszony do praktyki krajów odsyłania uchodźców, którzy nielegalnie przekroczyli granice. W ten sposób opierając się na umów międzynarodowych państwa bronią się przed skutkami nielegalnej imigracji. Polska jest sygnatariuszem umów o readmisji z RFN, Czechami, Słowacją, Ukrainą, Bułgarią, Rumunią, Białorusią, Węgrami, podpisanych w 1993. W1995 zawarła taką samą umowę z Grecją, a w 1996 ze Słowenią. Modelowy charakter ma porozumienie Polsko-Niemieckie, przewidujące między innymi iż do polski mogą być odesłane tylko te osoby, które wjadą do RFN i poproszą o azyl polityczny, już po wejściu w życie przyjętych zobowiązań (w praktyce po uchwaleniu poprzez Bundestag nowego prawa azylowego w 1993). Strona niemiecka zobowiązała się, iż w razie nadzwyczajnych wydarzeń, które doprowadzą do gwałtownego wzrostu ilości uchodźców w Polsce, przyjmie część z nich. Ponadto RFN zobowiązała się przekazać do końca 1994 - 120 mld marek pomocy przeznaczonej na zabezpieczenie granic i powstanie mechanizmu azylowego. Ustalono, iż ewentualne późniejsze świadczenia ze strony RFN będą uregulowane poprzez ministrów spraw wewnętrznych obu stron i na forum specjalnie powołanej komisji mieszanej. Źródło: C. Mojsiewicz (red.), Słownik współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych, Wrocław 1998

Czym jest Readmisja znaczenie w Słownik R .