Precedencja co to znaczy.
Definicja Precedencja w polityce. Jak wygląda pierwszeństwa w hierarchii korpusu dyplomatycznego.

Czy przydatne?

Definicja Precedencja

Co to znaczy: Precedencja (z łaciny praecedere - iść na przodzie) - prawo pierwszeństwa w hierarchii korpusu dyplomatycznego. Decyduje o tym klasa szefów misji dyplomatycznej. W ramach każdej klasy istnieje pierwszeństwo rangi, o czym decyduje data złożenia listów uwierzytelniających. Konwencja Wiedeńska o relacjach dyplomatycznych z 18 IV 1961 respektuje zwyczaj przyznawania w nie wszystkich krajach pierwszeństwa rangi przedstawicielowi Stolicy Apostolskiej

Czym jest Precedencja znaczenie w Słownik P .