Monopolta co to znaczy.
Definicja Monopolista w polityce. Jak wygląda Monopoliści mogą osiągać wysokie zyski, ograniczając.

Czy przydatne?

Definicja Monopolista

Co to znaczy: Monopolista to wyłączny sprzedawca dobra albo usługi. Monopoliści mogą osiągać wysokie zyski, ograniczając rozmiar sprzedaży i podnosząc cenę. Gdyż są jedynymi sprzedawcami, nie obawiają się konkurencji. W skutku konsumenci płacą za określone dobra albo usługi więcej niż powinni. Pewne monopole są prawie nieuniknione. Przewarzająca część przedsiębiorstw użyteczności publicznej (na przykład dostawcy gazu) to potencjalne monopole. Kraj może poddawać te przedsiębiorstwa regulacji, stosując kontrolę cen, albo może samodzielnie dostarczać odpowiednie produkty. Inne monopole mogą być sztuczne i powstawać wskutek świadomych działań przedsiębiorstw. W tych sytuacjach kraj interweniuje dzięki regulaminów o ochronie konkurencji, których celem jest jej ożywienie, a również zapobieganie monopolizacji i innym praktykom służącym kontroli podaży. Każdego nabywcę albo sprzedawcę, który jest w stanie istotnie wpływać na cenę rynkową, ustala się mianem posiadacza sity rynkowej albo siły monopolowej. Interwencja państwa, której celem jest ograniczenie siły rynkowej, na przykład przez zapobieganie ustanawianiu zbyt wysokich cen poprzez przedsiębiorstwa nią dysponujące, może poprawić alokację zasobów. Źródło: D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, Warszawa 2000

Czym jest Monopolista znaczenie w Słownik M .