Afrykanizacja co to znaczy.
Definicja Afrykanizacja w polityce. Jak wygląda przejawiające się w konfliktach etnicznych.

Czy przydatne?

Definicja Afrykanizacja

Co to znaczy: Afrykanizacja to destrukcyjne mechanizmy socjalne, przejawiające się w konfliktach etnicznych, religijnych, kulturowych, które zachodzą w wielu państwach rozwijających się. Podstawę dla rozwoju tych mechanizmów (charakterystycznych raczej dla kontynentu afrykańskiego) stanowi określony zespół warunków terytorialno-politycznych i społeczno - gospodarczych ukształtowanych przeważnie w momencie kolonialnym. Afrykanizacja jest efektem stworzenia wielu krajów, których kształt przestrzenny nie jest adekwatny do zróżnicowania etnicznego, religijnego albo także językowego danego terytorium. Taka przypadek jest źródłem potencjalnych konfliktów, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Bardzo negatywnie rzutuje to na postęp społeczno-gospodarczy. Odpowiednikiem krajów, gdzie zachodzą mechanizmy afrykanizacji, są byłe kolonie francuskie. W latach 50-tych i 60-tych uzyskały one niepodległość. Przedtem, w momencie zależności od Francji, zamiana handlowa, kulturowa i tym podobne pomiędzy tymi terytoriami odbywała się swobodnie. Po uzyskaniu pełnej suwerenności i niezależności granice pomiędzy nowo stworzonymi krajami stały się trudnymi do pokonania barierami społeczno-gospodarczymi. Wskutek tego dochodzi do konfliktów na tle etnicznym, religijnym, terytorialnym i tym podobne Paradoksalnie napięcia polityczne i trudności gospodarcze krajów doprowadzają w wielu sytuacjach do ich ponownego uzależnienia od byłych metropolii kolonialnych. Źródło: M. Baczwarow, A. Suliborski, Kompendium wiedzy o geografii politycznej i geopolityce, Warszawa 2003

Czym jest Afrykanizacja znaczenie w Słownik A .