Afrykanerzy co to znaczy.
Definicja Afrykanerzy w polityce. Jak wygląda zamieszkujące terytorium RPA. Europejczycy zaczęli.

Czy przydatne?

Definicja Afrykanerzy

Co to znaczy: Afrykanerzy to osoby pochodzenia europejskiego zamieszkujące terytorium RPA. Europejczycy zaczęli napływać do południowej Afryki ok. 350 lat temu i dzisiaj stanowią aż 57% ludności tego RPA. Afrykanerzy (Burowie), pod wpływem działań administracji brytyjskiej, masowo migrowali w XIX wieku na północ, zasiedlając dzisiejsze prowincje Natal, Orania (Oranje) i Transwaal, które w owym czasie były jeszcze dość słabo zaludnione. Zatem Afrykanerzy stanowią rdzenną ludność na sporych obszarach RPA. Poza Afrykanerami RPA zamieszkują jeszcze inne narodowości i plemiona Przewarzająca część czarnej ludności to Murzyni plemion Bantu, którzy nadciągnęli na region dzisiejszego państwie z północy. Narody Bantu stanowią wielką część ludności RPA (to jest największa ekipa etniczna) pochodzenia nieeuropejskiego. Zachęcone wyższymi dochodami i lepszymi perspektywami życia osiedliły się w regionie dzisiejszej RPA w XVIII i XIX wieku. Pośród mieszkańców znaczącą grupę stanowią również potomkowie emigrantów z Indii Brytyjskich, którzy przybyli tutaj w XIX i pierwszej połowie XX wieku. W tym czasie w regionie RPA osiedliły się również mniejsze, lecz dość liczne, ekipy Chińczyków i Japończyków. Rdzenna ludność czarna - Buszmeni i Hotentoci - stanowi mniejszość i zamieszkuje w pustynnych, północno-zachodnich i północno-wschodnich regionach państwie. Ludy te, w porównaniu z przybywającymi Europejczykami, lecz również w relacji do plemion Bantu, znajdowały się na znacząco niższym poziomie rozwoju. Wg antropologów stanowią one pośród Murzynów odrębną subrasę. Źródło: M. Baczwarow, A. Suliborski, Kompendium wiedzy o geografii politycznej i geopolityce, Warszawa 2003

Czym jest Afrykanerzy znaczenie w Słownik A .