Dzieło o umowa

Oceń przydatność:

     

Umowa o dzieło jest to umowa cywilnoprawna pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Podstawą prawną umowy o dzieło jest kodeks cywilny. Stronami w umowie o dzieło są zamawiający i wykonawca. Przedmiotem umowy jest wykonanie określonego dzieła. W umowie o dzieło zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, który zobowiązuje się do wykonania dzieła. Forma zawarcia umowy jest dowolna. Miejsce wykonania umowy może być określone przez strony. W przypadku, gdy umową jest wykonanie projektu, miejsce nie ma większego znaczenia. Wykonawca tworzy dzieło osobiście. Umowa może byc wypowiedziana w każdej chwili, ze skutkiem natychmiastowym,. Podmioty występujące w umowie o dzieło: osoby fizyczne osoby prawne Przedmiotem umowy o dzieło może być: wykonanie projektu architektonicznego napisanie książki przygotowanie i wygłoszenie odczytu namalowanie obrazu przetłumaczenie określonego tekstu wykonanie określonego mebla opracowanie logo firmy sporządzenie folderu reklamującego produkt

Pozostałe definicje na literę U

Zarabianie w Internecie:

 • Zobowiązanie jest to stosunek cywilnoprawny pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. W zobowiązaniu wierzyciel może żądać od

  Opis: Zobowiązanie jest to stosunek cywilnoprawny pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. W zobowiązaniu wierzyciel może żądać od.

  Zobowiązanie
 • Rezerwy to równowartość zatrzymanej części wygospodarowanych aktywów z przeznaczeniem na pokrycie przewiwdywanych

  Opis: Rezerwy to równowartość zatrzymanej części wygospodarowanych aktywów z przeznaczeniem na pokrycie przewiwdywanych.

  Rezerwy
 • Numer REGON jest to ciąg numerów. REGON wydawany jest w celu wpisania do ewidencji działalności gospodarczej Numer

  Opis: Numer REGON jest to ciąg numerów. REGON wydawany jest w celu wpisania do ewidencji działalności gospodarczej Numer.

  REGON
 • Konto księgowe jest to podstawowe narzędzie ewidencji księgowej służące do rejestracji jednorodnych operacji

  Opis: Konto księgowe jest to podstawowe narzędzie ewidencji księgowej służące do rejestracji jednorodnych operacji.

  Konto księgowe
Jak zarabiać w Internecie pieniądze?