Dzieło o umowa

Oceń przydatność:

     

Umowa o dzieło jest to umowa cywilnoprawna pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Podstawą prawną umowy o dzieło jest kodeks cywilny. Stronami w umowie o dzieło są zamawiający i wykonawca. Przedmiotem umowy jest wykonanie określonego dzieła. W umowie o dzieło zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, który zobowiązuje się do wykonania dzieła. Forma zawarcia umowy jest dowolna. Miejsce wykonania umowy może być określone przez strony. W przypadku, gdy umową jest wykonanie projektu, miejsce nie ma większego znaczenia. Wykonawca tworzy dzieło osobiście. Umowa może byc wypowiedziana w każdej chwili, ze skutkiem natychmiastowym,. Podmioty występujące w umowie o dzieło: osoby fizyczne osoby prawne Przedmiotem umowy o dzieło może być: wykonanie projektu architektonicznego napisanie książki przygotowanie i wygłoszenie odczytu namalowanie obrazu przetłumaczenie określonego tekstu wykonanie określonego mebla opracowanie logo firmy sporządzenie folderu reklamującego produkt

Pozostałe definicje na literę U

Zarabianie w Internecie:

 • Audyt jest to badanie sprawozdania finansowego Audytor jest to osoba lub firma uprawniona do audytu. Audytor jest to

  Opis: Audyt jest to badanie sprawozdania finansowego Audytor jest to osoba lub firma uprawniona do audytu. Audytor jest to.

  Audytor
 • Plan kont jest to lista kont przeznaczona dla konkretnego przedsiębiorstwa Celem planu kont jest potrzeba zapewnienia

  Opis: Plan kont jest to lista kont przeznaczona dla konkretnego przedsiębiorstwa Celem planu kont jest potrzeba zapewnienia.

  Plan kont
 • Biegły rewident jest to osoba, która posiada uprawnienie do badania sprawozdań finansowych Biegli rewidenci ponoszą

  Opis: Biegły rewident jest to osoba, która posiada uprawnienie do badania sprawozdań finansowych Biegli rewidenci ponoszą.

  Biegły rewident
 • Konto syntetyczne służy do ewidencji zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadą podwójnego zapisu Konto syntetyczne jest to

  Opis: Konto syntetyczne służy do ewidencji zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadą podwójnego zapisu Konto syntetyczne jest to.

  Konto syntetyczne
 • Bilans jest częścią sprawozdania finansowego Bilans jest głównym źródłem informacji o sytuacji finansowej

  Opis: Bilans jest częścią sprawozdania finansowego Bilans jest głównym źródłem informacji o sytuacji finansowej.

  Zasady sporządzania bilansu
Jak zarabiać w Internecie pieniądze?