Dzieło o umowa

Oceń przydatność:

     

Umowa o dzieło jest to umowa cywilnoprawna pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Podstawą prawną umowy o dzieło jest kodeks cywilny. Stronami w umowie o dzieło są zamawiający i wykonawca. Przedmiotem umowy jest wykonanie określonego dzieła. W umowie o dzieło zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, który zobowiązuje się do wykonania dzieła. Forma zawarcia umowy jest dowolna. Miejsce wykonania umowy może być określone przez strony. W przypadku, gdy umową jest wykonanie projektu, miejsce nie ma większego znaczenia. Wykonawca tworzy dzieło osobiście. Umowa może byc wypowiedziana w każdej chwili, ze skutkiem natychmiastowym,. Podmioty występujące w umowie o dzieło: osoby fizyczne osoby prawne Przedmiotem umowy o dzieło może być: wykonanie projektu architektonicznego napisanie książki przygotowanie i wygłoszenie odczytu namalowanie obrazu przetłumaczenie określonego tekstu wykonanie określonego mebla opracowanie logo firmy sporządzenie folderu reklamującego produkt

Pozostałe definicje na literę U

Zarabianie w Internecie:

 • Zobowiązanie jest to stosunek cywilnoprawny pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. W zobowiązaniu wierzyciel może żądać od

  Opis: Zobowiązanie jest to stosunek cywilnoprawny pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. W zobowiązaniu wierzyciel może żądać od.

  Zobowiązanie
 • Koszty związane są z operacjami finansowymiKoszty finansowe sa to koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo, ale nie są

  Opis: Koszty związane są z operacjami finansowymiKoszty finansowe sa to koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo, ale nie są.

  Koszty finansowe
 • Outsourcing jest to przekazanie zewnętrznym firmom zadań (procesów) przedsiębiorstwa,które były wykonywane przez

  Opis: Outsourcing jest to przekazanie zewnętrznym firmom zadań (procesów) przedsiębiorstwa,które były wykonywane przez.

  Outsourcing
Jak zarabiać w Internecie pieniądze?