Dzieło o umowa

Oceń przydatność:

     

Umowa o dzieło jest to umowa cywilnoprawna pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Podstawą prawną umowy o dzieło jest kodeks cywilny. Stronami w umowie o dzieło są zamawiający i wykonawca. Przedmiotem umowy jest wykonanie określonego dzieła. W umowie o dzieło zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, który zobowiązuje się do wykonania dzieła. Forma zawarcia umowy jest dowolna. Miejsce wykonania umowy może być określone przez strony. W przypadku, gdy umową jest wykonanie projektu, miejsce nie ma większego znaczenia. Wykonawca tworzy dzieło osobiście. Umowa może byc wypowiedziana w każdej chwili, ze skutkiem natychmiastowym,. Podmioty występujące w umowie o dzieło: osoby fizyczne osoby prawne Przedmiotem umowy o dzieło może być: wykonanie projektu architektonicznego napisanie książki przygotowanie i wygłoszenie odczytu namalowanie obrazu przetłumaczenie określonego tekstu wykonanie określonego mebla opracowanie logo firmy sporządzenie folderu reklamującego produkt

Pozostałe definicje na literę U

Zarabianie w Internecie:

 • Rachunek zysków i strat jest jednym z podstawowych elementów sprawozdania finansowegoRachunek zysków i strat obrazuje

  Opis: Rachunek zysków i strat jest jednym z podstawowych elementów sprawozdania finansowegoRachunek zysków i strat obrazuje.

  Rachunek zysków i strat
 • Przejęcie jest to uzyskanie kontroli nad przedsiębiorstwemPrzejęcie ma na celu uzyskanie zamierzonych korzyści

  Opis: Przejęcie jest to uzyskanie kontroli nad przedsiębiorstwemPrzejęcie ma na celu uzyskanie zamierzonych korzyści.

  Przejęcie
 • Rachunkowość finansowa jest to system informacyjny w przedsiębiorstwie. Rachunkowość finansowa przedstawia kondycje

  Opis: Rachunkowość finansowa jest to system informacyjny w przedsiębiorstwie. Rachunkowość finansowa przedstawia kondycje.

  Rachunkowość finansowa
 • Dłużnik jest to osoba fizyczna lub prawna, która jest zobowiązana jest do spłaty długu, powstalego w momencie zakupu

  Opis: Dłużnik jest to osoba fizyczna lub prawna, która jest zobowiązana jest do spłaty długu, powstalego w momencie zakupu.

  Dłużnik
Jak zarabiać w Internecie pieniądze?