Dzieło o umowa

Oceń przydatność:

     

Umowa o dzieło jest to umowa cywilnoprawna pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Podstawą prawną umowy o dzieło jest kodeks cywilny. Stronami w umowie o dzieło są zamawiający i wykonawca. Przedmiotem umowy jest wykonanie określonego dzieła. W umowie o dzieło zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, który zobowiązuje się do wykonania dzieła. Forma zawarcia umowy jest dowolna. Miejsce wykonania umowy może być określone przez strony. W przypadku, gdy umową jest wykonanie projektu, miejsce nie ma większego znaczenia. Wykonawca tworzy dzieło osobiście. Umowa może byc wypowiedziana w każdej chwili, ze skutkiem natychmiastowym,. Podmioty występujące w umowie o dzieło: osoby fizyczne osoby prawne Przedmiotem umowy o dzieło może być: wykonanie projektu architektonicznego napisanie książki przygotowanie i wygłoszenie odczytu namalowanie obrazu przetłumaczenie określonego tekstu wykonanie określonego mebla opracowanie logo firmy sporządzenie folderu reklamującego produkt

Pozostałe definicje na literę U

Zarabianie w Internecie:

 • Koszty są zużyciem czynników produkcjiKoszty są wyrażone w pieniądzu. Jest to zużycie różnych czynników produkcji

  Opis: Koszty są zużyciem czynników produkcjiKoszty są wyrażone w pieniądzu. Jest to zużycie różnych czynników produkcji.

  Koszty
 • Controlling jest sposobem myslenia i działania wprowadzonym w życie przez współpracujące ze sobą komórki

  Opis: Controlling jest sposobem myslenia i działania wprowadzonym w życie przez współpracujące ze sobą komórki.

  Controlling
 • System księgowy jest to system jakie przedsiębiorstwo używa do zapisywania operacji gospodarczychSystem księgowy jest

  Opis: System księgowy jest to system jakie przedsiębiorstwo używa do zapisywania operacji gospodarczychSystem księgowy jest.

  System księgowy
Jak zarabiać w Internecie pieniądze?