Dzieło o umowa

Oceń przydatność:

     

Umowa o dzieło jest to umowa cywilnoprawna pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Podstawą prawną umowy o dzieło jest kodeks cywilny. Stronami w umowie o dzieło są zamawiający i wykonawca. Przedmiotem umowy jest wykonanie określonego dzieła. W umowie o dzieło zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, który zobowiązuje się do wykonania dzieła. Forma zawarcia umowy jest dowolna. Miejsce wykonania umowy może być określone przez strony. W przypadku, gdy umową jest wykonanie projektu, miejsce nie ma większego znaczenia. Wykonawca tworzy dzieło osobiście. Umowa może byc wypowiedziana w każdej chwili, ze skutkiem natychmiastowym,. Podmioty występujące w umowie o dzieło: osoby fizyczne osoby prawne Przedmiotem umowy o dzieło może być: wykonanie projektu architektonicznego napisanie książki przygotowanie i wygłoszenie odczytu namalowanie obrazu przetłumaczenie określonego tekstu wykonanie określonego mebla opracowanie logo firmy sporządzenie folderu reklamującego produkt

Pozostałe definicje na literę U

Zarabianie w Internecie:

 • Import jest to przewóz towarów lub usług z zagranicy, spoza granic obszru celnegoDla krajów należących do Unii

  Opis: Import jest to przewóz towarów lub usług z zagranicy, spoza granic obszru celnegoDla krajów należących do Unii.

  Import
 • Zyski nadzwyczaje są to skutki finansowe zwiększające wynik finansowy.W każdej jednostce gospodarczej zdarzają się

  Opis: Zyski nadzwyczaje są to skutki finansowe zwiększające wynik finansowy.W każdej jednostce gospodarczej zdarzają się.

  Zyski nadzwyczajne
 • Kapitał zapasowy jest składnikiem kapitału własnego według Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994r. Kapitał

  Opis: Kapitał zapasowy jest składnikiem kapitału własnego według Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994r. Kapitał.

  Kapitał zapasowy
 • Przedsiębiorca jest to osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawnąArt. 43 kodeksu cywilnego

  Opis: Przedsiębiorca jest to osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawnąArt. 43 kodeksu cywilnego.

  Przedsiębiorca
Jak zarabiać w Internecie pieniądze?