Dzieło o umowa

Oceń przydatność:

     

Umowa o dzieło jest to umowa cywilnoprawna pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Podstawą prawną umowy o dzieło jest kodeks cywilny. Stronami w umowie o dzieło są zamawiający i wykonawca. Przedmiotem umowy jest wykonanie określonego dzieła. W umowie o dzieło zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, który zobowiązuje się do wykonania dzieła. Forma zawarcia umowy jest dowolna. Miejsce wykonania umowy może być określone przez strony. W przypadku, gdy umową jest wykonanie projektu, miejsce nie ma większego znaczenia. Wykonawca tworzy dzieło osobiście. Umowa może byc wypowiedziana w każdej chwili, ze skutkiem natychmiastowym,. Podmioty występujące w umowie o dzieło: osoby fizyczne osoby prawne Przedmiotem umowy o dzieło może być: wykonanie projektu architektonicznego napisanie książki przygotowanie i wygłoszenie odczytu namalowanie obrazu przetłumaczenie określonego tekstu wykonanie określonego mebla opracowanie logo firmy sporządzenie folderu reklamującego produkt

Pozostałe definicje na literę U

Zarabianie w Internecie:

 • Aby założyć firmę należy w pierwszej kolejności zwrócić się do Urzędu Miasta (Gminy) o wpis do ewidencji działalności

  Opis: Aby założyć firmę należy w pierwszej kolejności zwrócić się do Urzędu Miasta (Gminy) o wpis do ewidencji działalności.

  Zakładanie firmy
 • Faktura jest to dokument wystawiany za zakup towarów lub usług.Faktura jest to dokument wystawiony za zakup materiałów

  Opis: Faktura jest to dokument wystawiany za zakup towarów lub usług.Faktura jest to dokument wystawiony za zakup materiałów.

  Faktura
 • Przychody wpływają na wynik finansowy przedsiębiorstwa Osiągnięte przychody obejmują:przychody z działalności

  Opis: Przychody wpływają na wynik finansowy przedsiębiorstwa Osiągnięte przychody obejmują:przychody z działalności.

  Przychody
 • Faktura korygująca jest to dokument wystawiany do konkretnej fakturyFaktura korygująca wystawiana jest przez sprzedawcę

  Opis: Faktura korygująca jest to dokument wystawiany do konkretnej fakturyFaktura korygująca wystawiana jest przez sprzedawcę.

  Faktura korygująca
 • Dowody ksiegowe muszą być archiwizowaneKsięgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne, sprawozdania

  Opis: Dowody ksiegowe muszą być archiwizowaneKsięgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne, sprawozdania.

  Archiwizacja dokumentow ksiegowych
Jak zarabiać w Internecie pieniądze?