Dzieło o umowa

Oceń przydatność:

     

Umowa o dzieło jest to umowa cywilnoprawna pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Podstawą prawną umowy o dzieło jest kodeks cywilny. Stronami w umowie o dzieło są zamawiający i wykonawca. Przedmiotem umowy jest wykonanie określonego dzieła. W umowie o dzieło zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, który zobowiązuje się do wykonania dzieła. Forma zawarcia umowy jest dowolna. Miejsce wykonania umowy może być określone przez strony. W przypadku, gdy umową jest wykonanie projektu, miejsce nie ma większego znaczenia. Wykonawca tworzy dzieło osobiście. Umowa może byc wypowiedziana w każdej chwili, ze skutkiem natychmiastowym,. Podmioty występujące w umowie o dzieło: osoby fizyczne osoby prawne Przedmiotem umowy o dzieło może być: wykonanie projektu architektonicznego napisanie książki przygotowanie i wygłoszenie odczytu namalowanie obrazu przetłumaczenie określonego tekstu wykonanie określonego mebla opracowanie logo firmy sporządzenie folderu reklamującego produkt

Pozostałe definicje na literę U

Zarabianie w Internecie:

 • Faktury otrzymane drogą mailową – WYDRUKUJ! Niedawno przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym zapadł bardzo ważny wyrok

  Opis: Faktury otrzymane drogą mailową – WYDRUKUJ! Niedawno przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym zapadł bardzo ważny wyrok.

  Orzeczenie
 • Zapasy są to rzeczowe składniki aktywów obrotowych Zasada wyceniania zapasów opisana jest w Ustawie o Rachunkowości

  Opis: Zapasy są to rzeczowe składniki aktywów obrotowych Zasada wyceniania zapasów opisana jest w Ustawie o Rachunkowości.

  Zapasy
 • Próg rentowności jest to próg wyrównania kosztów przez przychody Próg rentowności jest to wielkość produkcji i

  Opis: Próg rentowności jest to próg wyrównania kosztów przez przychody Próg rentowności jest to wielkość produkcji i.

  Próg rentowności
Jak zarabiać w Internecie pieniądze?