Dzieło o umowa

Oceń przydatność:

     

Umowa o dzieło jest to umowa cywilnoprawna pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Podstawą prawną umowy o dzieło jest kodeks cywilny. Stronami w umowie o dzieło są zamawiający i wykonawca. Przedmiotem umowy jest wykonanie określonego dzieła. W umowie o dzieło zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, który zobowiązuje się do wykonania dzieła. Forma zawarcia umowy jest dowolna. Miejsce wykonania umowy może być określone przez strony. W przypadku, gdy umową jest wykonanie projektu, miejsce nie ma większego znaczenia. Wykonawca tworzy dzieło osobiście. Umowa może byc wypowiedziana w każdej chwili, ze skutkiem natychmiastowym,. Podmioty występujące w umowie o dzieło: osoby fizyczne osoby prawne Przedmiotem umowy o dzieło może być: wykonanie projektu architektonicznego napisanie książki przygotowanie i wygłoszenie odczytu namalowanie obrazu przetłumaczenie określonego tekstu wykonanie określonego mebla opracowanie logo firmy sporządzenie folderu reklamującego produkt

Pozostałe definicje na literę U

Zarabianie w Internecie:

 • Operacja gospodarcza jest to zdarzenie gospodarczeOperacje gospodarcze są to zdarzenia, które można wyrazić wartościowo

  Opis: Operacja gospodarcza jest to zdarzenie gospodarczeOperacje gospodarcze są to zdarzenia, które można wyrazić wartościowo.

  Operacja gospodarcza
 • Forma opodatkowania jest to sposób rozliczenia oraz zapłaty podatkuDla osób fizycznych są do wyboru cztery formy

  Opis: Forma opodatkowania jest to sposób rozliczenia oraz zapłaty podatkuDla osób fizycznych są do wyboru cztery formy.

  Forma opodatkowania
 • Amortyzacja jest to utrata wartości środka trwałego w sposób systematycznyAmortyzacja jest to proces utraty wartości

  Opis: Amortyzacja jest to utrata wartości środka trwałego w sposób systematycznyAmortyzacja jest to proces utraty wartości.

  Amortyzacja
 • Materiały są to rzeczowe składniki aktywów obrotowychMateriały charakteryzują się całkowitym zużyciem w momencie ich

  Opis: Materiały są to rzeczowe składniki aktywów obrotowychMateriały charakteryzują się całkowitym zużyciem w momencie ich.

  Materiały
 • Przedsiębiorca jest to osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawnąArt. 43 kodeksu cywilnego

  Opis: Przedsiębiorca jest to osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawnąArt. 43 kodeksu cywilnego.

  Przedsiębiorca
Jak zarabiać w Internecie pieniądze?