Dzieło o umowa

Oceń przydatność:

     

Umowa o dzieło jest to umowa cywilnoprawna pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Podstawą prawną umowy o dzieło jest kodeks cywilny. Stronami w umowie o dzieło są zamawiający i wykonawca. Przedmiotem umowy jest wykonanie określonego dzieła. W umowie o dzieło zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, który zobowiązuje się do wykonania dzieła. Forma zawarcia umowy jest dowolna. Miejsce wykonania umowy może być określone przez strony. W przypadku, gdy umową jest wykonanie projektu, miejsce nie ma większego znaczenia. Wykonawca tworzy dzieło osobiście. Umowa może byc wypowiedziana w każdej chwili, ze skutkiem natychmiastowym,. Podmioty występujące w umowie o dzieło: osoby fizyczne osoby prawne Przedmiotem umowy o dzieło może być: wykonanie projektu architektonicznego napisanie książki przygotowanie i wygłoszenie odczytu namalowanie obrazu przetłumaczenie określonego tekstu wykonanie określonego mebla opracowanie logo firmy sporządzenie folderu reklamującego produkt

Pozostałe definicje na literę U

Zarabianie w Internecie:

 • Sprawozdanie finansowe przedstawia wiarygodny, rzetelny obraz sytuacji finansowej, dochodowej oraz majątkowej

  Opis: Sprawozdanie finansowe przedstawia wiarygodny, rzetelny obraz sytuacji finansowej, dochodowej oraz majątkowej.

  Sprawozdanie finansowe
 • Eksport jest to wywóz dóbr poza granicę kraju, w którym zostały wytworzone W krajach należących do Unii Europejskiej

  Opis: Eksport jest to wywóz dóbr poza granicę kraju, w którym zostały wytworzone W krajach należących do Unii Europejskiej.

  Eksport
 • Zestawienie zmian w kapitale własnym jest to część sprawozdawczości finansowej Wykazuje się w nim zmiany poszczególnych

  Opis: Zestawienie zmian w kapitale własnym jest to część sprawozdawczości finansowej Wykazuje się w nim zmiany poszczególnych.

  Zestawienie zmian w kapitale własnym
Jak zarabiać w Internecie pieniądze?