Dzieło o umowa

Oceń przydatność:

     

Umowa o dzieło jest to umowa cywilnoprawna pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Podstawą prawną umowy o dzieło jest kodeks cywilny. Stronami w umowie o dzieło są zamawiający i wykonawca. Przedmiotem umowy jest wykonanie określonego dzieła. W umowie o dzieło zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, który zobowiązuje się do wykonania dzieła. Forma zawarcia umowy jest dowolna. Miejsce wykonania umowy może być określone przez strony. W przypadku, gdy umową jest wykonanie projektu, miejsce nie ma większego znaczenia. Wykonawca tworzy dzieło osobiście. Umowa może byc wypowiedziana w każdej chwili, ze skutkiem natychmiastowym,. Podmioty występujące w umowie o dzieło: osoby fizyczne osoby prawne Przedmiotem umowy o dzieło może być: wykonanie projektu architektonicznego napisanie książki przygotowanie i wygłoszenie odczytu namalowanie obrazu przetłumaczenie określonego tekstu wykonanie określonego mebla opracowanie logo firmy sporządzenie folderu reklamującego produkt

Pozostałe definicje na literę U

Zarabianie w Internecie:

 • Analiza finansowa jest narzędziem oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Jest to część analizy ekonomicznej. Celem

  Opis: Analiza finansowa jest narzędziem oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Jest to część analizy ekonomicznej. Celem.

  Analiza finansowa
 • Dowód księgowy jest to dokument, który potwierdza zawarcie transakcji gospodarczej. Dowód księgowy jest to dokument

  Opis: Dowód księgowy jest to dokument, który potwierdza zawarcie transakcji gospodarczej. Dowód księgowy jest to dokument.

  Dowód księgowy
 • Zasada podwójnego zapisu jest to zasada rejestracji operacji na kontach Zasada podwójnego zapisu mówi, że każda

  Opis: Zasada podwójnego zapisu jest to zasada rejestracji operacji na kontach Zasada podwójnego zapisu mówi, że każda.

  Zasada podwójnego zapisu
 • Rozliczenia gotówkowe dokonywane są za pośrednictwem kasy Rozliczenia gotówkowe są realizowane za pomocą czeków

  Opis: Rozliczenia gotówkowe dokonywane są za pośrednictwem kasy Rozliczenia gotówkowe są realizowane za pomocą czeków.

  Rozliczenia gotówkowe
 • Rozliczenia międzyokresowe odgrywaja ważną rolę w rachunkowości Stosowanie rozliczeń międzyokresowych umożliwia

  Opis: Rozliczenia międzyokresowe odgrywaja ważną rolę w rachunkowości Stosowanie rozliczeń międzyokresowych umożliwia.

  Rozliczenia międzyokresowe
Jak zarabiać w Internecie pieniądze?