Dzieło o umowa

Oceń przydatność:

     

Umowa o dzieło jest to umowa cywilnoprawna pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Podstawą prawną umowy o dzieło jest kodeks cywilny. Stronami w umowie o dzieło są zamawiający i wykonawca. Przedmiotem umowy jest wykonanie określonego dzieła. W umowie o dzieło zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, który zobowiązuje się do wykonania dzieła. Forma zawarcia umowy jest dowolna. Miejsce wykonania umowy może być określone przez strony. W przypadku, gdy umową jest wykonanie projektu, miejsce nie ma większego znaczenia. Wykonawca tworzy dzieło osobiście. Umowa może byc wypowiedziana w każdej chwili, ze skutkiem natychmiastowym,. Podmioty występujące w umowie o dzieło: osoby fizyczne osoby prawne Przedmiotem umowy o dzieło może być: wykonanie projektu architektonicznego napisanie książki przygotowanie i wygłoszenie odczytu namalowanie obrazu przetłumaczenie określonego tekstu wykonanie określonego mebla opracowanie logo firmy sporządzenie folderu reklamującego produkt

Pozostałe definicje na literę U

Zarabianie w Internecie:

 • Przejęcie jest to uzyskanie kontroli nad przedsiębiorstwemPrzejęcie ma na celu uzyskanie zamierzonych korzyści

  Opis: Przejęcie jest to uzyskanie kontroli nad przedsiębiorstwemPrzejęcie ma na celu uzyskanie zamierzonych korzyści.

  Przejęcie
 • Próg rentowności jest to próg wyrównania kosztów przez przychodyPróg rentowności jest to wielkość produkcji i sprzedaży

  Opis: Próg rentowności jest to próg wyrównania kosztów przez przychodyPróg rentowności jest to wielkość produkcji i sprzedaży.

  Próg rentowności
 • Dekret księgowy jest to sposób ujęcia dowodu w księgach rachunkowychDekret musi posiadać podpis osoby dokonującej wpisu

  Opis: Dekret księgowy jest to sposób ujęcia dowodu w księgach rachunkowychDekret musi posiadać podpis osoby dokonującej wpisu.

  Dekret
 • Spółki dzielą się na:spółki kapitałowespółki osobowespółka cywilna Spółki kapitałowe dzielą się na:spółka akcyjnaspółka

  Opis: Spółki dzielą się na:spółki kapitałowespółki osobowespółka cywilna Spółki kapitałowe dzielą się na:spółka akcyjnaspółka.

  Spółka
Jak zarabiać w Internecie pieniądze?