Dzieło o umowa

Oceń przydatność:

     

Umowa o dzieło jest to umowa cywilnoprawna pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Podstawą prawną umowy o dzieło jest kodeks cywilny. Stronami w umowie o dzieło są zamawiający i wykonawca. Przedmiotem umowy jest wykonanie określonego dzieła. W umowie o dzieło zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, który zobowiązuje się do wykonania dzieła. Forma zawarcia umowy jest dowolna. Miejsce wykonania umowy może być określone przez strony. W przypadku, gdy umową jest wykonanie projektu, miejsce nie ma większego znaczenia. Wykonawca tworzy dzieło osobiście. Umowa może byc wypowiedziana w każdej chwili, ze skutkiem natychmiastowym,. Podmioty występujące w umowie o dzieło: osoby fizyczne osoby prawne Przedmiotem umowy o dzieło może być: wykonanie projektu architektonicznego napisanie książki przygotowanie i wygłoszenie odczytu namalowanie obrazu przetłumaczenie określonego tekstu wykonanie określonego mebla opracowanie logo firmy sporządzenie folderu reklamującego produkt

Pozostałe definicje na literę U

Zarabianie w Internecie:

 • Audyt jest to badanie sprawozdania finansowegoAudyt jest przeprowadzany przez jednostkę zewnętrzną. Audyt jest to

  Opis: Audyt jest to badanie sprawozdania finansowegoAudyt jest przeprowadzany przez jednostkę zewnętrzną. Audyt jest to.

  Audyt
 • Materiały są to rzeczowe składniki aktywów obrotowychMateriały charakteryzują się całkowitym zużyciem w momencie ich

  Opis: Materiały są to rzeczowe składniki aktywów obrotowychMateriały charakteryzują się całkowitym zużyciem w momencie ich.

  Materiały
 • Audyt jest to badanie sprawozdania finansowegoAudytor jest to osoba lub firma uprawniona do audytu. Audytor jest to

  Opis: Audyt jest to badanie sprawozdania finansowegoAudytor jest to osoba lub firma uprawniona do audytu. Audytor jest to.

  Audytor
 • Rachunkowowość zarządcza jest to dział rachunkowości, który ma za zadanie dostarczenie informacji odbiorcom wewnętrznym

  Opis: Rachunkowowość zarządcza jest to dział rachunkowości, który ma za zadanie dostarczenie informacji odbiorcom wewnętrznym.

  Rachunkowość zarządcza
 • Wynik finansowy jest to saldo przychodów i kosztów uzyskania przychodówWynik finansowy ma odzwierciedlenie w bilansie

  Opis: Wynik finansowy jest to saldo przychodów i kosztów uzyskania przychodówWynik finansowy ma odzwierciedlenie w bilansie.

  Wynik finansowy
Jak zarabiać w Internecie pieniądze?