Użycie Umowa o dzieło w biznesie. zamawiającym a wykonawcą. Podstawą prawną umowy o dzieło jest kodeks cywilny wyjaśnienie.

Czy przydatne?

Co to jest Umowa o dzieło

Wyjaśnienie: Umowa o dzieło jest to umowa cywilnoprawna pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Podstawą prawną umowy o dzieło jest kodeks cywilny. Stronami w umowie o dzieło są zamawiający i wykonawca. Przedmiotem umowy jest wykonanie określonego dzieła. W umowie o dzieło zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, który zobowiązuje się do wykonania dzieła.

Forma zawarcia umowy jest dowolna. Miejsce wykonania umowy może być określone przez strony. W przypadku, gdy umową jest wykonanie projektu, miejsce nie ma większego znaczenia. Wykonawca tworzy dzieło osobiście. Umowa może byc wypowiedziana w każdej chwili, ze skutkiem natychmiastowym,.


Podmioty występujące w umowie o dzieło:

osoby fizyczne
osoby prawne
Przedmiotem umowy o dzieło może być:wykonanie projektu architektonicznego
napisanie książki
przygotowanie i wygłoszenie odczytu
namalowanie obrazu
przetłumaczenie określonego tekstu
wykonanie określonego mebla
opracowanie logo firmy
sporządzenie folderu reklamującego produkt

Pozostałe definicje do Dzieło o umowa na literę U