Dzieło o umowa

Oceń przydatność:

     

Umowa o dzieło jest to umowa cywilnoprawna pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Podstawą prawną umowy o dzieło jest kodeks cywilny. Stronami w umowie o dzieło są zamawiający i wykonawca. Przedmiotem umowy jest wykonanie określonego dzieła. W umowie o dzieło zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, który zobowiązuje się do wykonania dzieła. Forma zawarcia umowy jest dowolna. Miejsce wykonania umowy może być określone przez strony. W przypadku, gdy umową jest wykonanie projektu, miejsce nie ma większego znaczenia. Wykonawca tworzy dzieło osobiście. Umowa może byc wypowiedziana w każdej chwili, ze skutkiem natychmiastowym,. Podmioty występujące w umowie o dzieło: osoby fizyczne osoby prawne Przedmiotem umowy o dzieło może być: wykonanie projektu architektonicznego napisanie książki przygotowanie i wygłoszenie odczytu namalowanie obrazu przetłumaczenie określonego tekstu wykonanie określonego mebla opracowanie logo firmy sporządzenie folderu reklamującego produkt

Pozostałe definicje na literę U

Zarabianie w Internecie:

 • Karta podatkowa jest to forma opodatkowania. Ta forma opisana jest w ustawie o ryczałcie z 20.08.1998r Do grupy

  Opis: Karta podatkowa jest to forma opodatkowania. Ta forma opisana jest w ustawie o ryczałcie z 20.08.1998r Do grupy.

  Karta podatkowa
 • Plan kont jest to lista kont przeznaczona dla konkretnego przedsiębiorstwa Celem planu kont jest potrzeba zapewnienia

  Opis: Plan kont jest to lista kont przeznaczona dla konkretnego przedsiębiorstwa Celem planu kont jest potrzeba zapewnienia.

  Plan kont
 • Konto księgowe jest to podstawowe narzędzie ewidencji księgowej służące do rejestracji jednorodnych operacji

  Opis: Konto księgowe jest to podstawowe narzędzie ewidencji księgowej służące do rejestracji jednorodnych operacji.

  Konto księgowe
 • Controlling jest sposobem myslenia i działania wprowadzonym w życie przez współpracujące ze sobą komórki

  Opis: Controlling jest sposobem myslenia i działania wprowadzonym w życie przez współpracujące ze sobą komórki.

  Controlling
 • Kapitał obcy są to środki finansowe oddane do dyspozycji dla przedsiębiorstwa na czas określony Kapitał obcy jest to

  Opis: Kapitał obcy są to środki finansowe oddane do dyspozycji dla przedsiębiorstwa na czas określony Kapitał obcy jest to.

  Kapitał obcy
Jak zarabiać w Internecie pieniądze?