Średniowiecze

Oceń przydatność:

     

 - (łac. medium aevum), okres historyczny w Europie od końca starożytności (umowna data 476 r. po Chr. -  upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego) do czasów nowożytnych - początku wielkich odkryć geograficznych (1492 - odkrycie Ameryki przez Kolumba); niektórzy historycy koniec ś. wiążą z datą upadku Konstantynopola (1453); w Polsce za koniec okresu ś. umownie przyjmuje się rok 1492 (rok śmierci Kazimierza Jagiellończyka); cechami wspólnymi dla ś. były: stosunki feudalne (patrz: feudalizm), system lenny (patrz: lenno), kultura rycerska (patrz: rycerstwo), duży wpływ Kościoła na życie społeczne i polityczne; od XII-XIII w. powstawały pierwsze uniwersytety, które odegrały wielką rolę w rozwoju kultury i nauki (zwł. w późnym średniowieczu)

Pozostałe pojęcia historyczne na literę S

Wcześniejsze lata podatkowe:

 •  - możni; najwyższa warstwa społeczna w państwie feudalnym, posiadająca przywileje stanowe i dziedziczne tytuły

  Znaczenie:  - możni; najwyższa warstwa społeczna w państwie feudalnym, posiadająca przywileje stanowe i dziedziczne tytuły.

  możnowładztwo
 •  - 1) dawna miara powierzchni; 2) podstawa uposażenia chłopa osadzanego we wsi organizowanej na prawie niemieckimł

  Znaczenie:  - 1) dawna miara powierzchni; 2) podstawa uposażenia chłopa osadzanego we wsi organizowanej na prawie niemieckimł.

  łan
 •  - związek rodów złączonych wspólnotą organizacji społecznej, pochodzących od wspólnego przodka, zamieszkujących

  Znaczenie:  - związek rodów złączonych wspólnotą organizacji społecznej, pochodzących od wspólnego przodka, zamieszkujących.

  plemię
 •  - w średniowieczu nadanie lenna (ziemi, urzędu) przez seniora wasalowi; przekazywanie przez monarchę stanowisk i dóbr

  Znaczenie:  - w średniowieczu nadanie lenna (ziemi, urzędu) przez seniora wasalowi; przekazywanie przez monarchę stanowisk i dóbr.

  inwestytura
Poprzednie lata rozliczenia, historyczne dane.