Średniowiecze

Oceń przydatność:

     

 - (łac. medium aevum), okres historyczny w Europie od końca starożytności (umowna data 476 r. po Chr. -  upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego) do czasów nowożytnych - początku wielkich odkryć geograficznych (1492 - odkrycie Ameryki przez Kolumba); niektórzy historycy koniec ś. wiążą z datą upadku Konstantynopola (1453); w Polsce za koniec okresu ś. umownie przyjmuje się rok 1492 (rok śmierci Kazimierza Jagiellończyka); cechami wspólnymi dla ś. były: stosunki feudalne (patrz: feudalizm), system lenny (patrz: lenno), kultura rycerska (patrz: rycerstwo), duży wpływ Kościoła na życie społeczne i polityczne; od XII-XIII w. powstawały pierwsze uniwersytety, które odegrały wielką rolę w rozwoju kultury i nauki (zwł. w późnym średniowieczu)

Pozostałe pojęcia historyczne na literę S

Wcześniejsze lata podatkowe:

 •  - w dawnej Polsce akty, kodyfikacje, ustawy, zbiory przepisów prawnych (np. s. Kazimierza Wielkiego, s. Łaskiego) lub

  Znaczenie:  - w dawnej Polsce akty, kodyfikacje, ustawy, zbiory przepisów prawnych (np. s. Kazimierza Wielkiego, s. Łaskiego) lub.

  statuty
 •  - dokument z ok. 991 r., w którym Mieszko I wraz z całym państwem polskim oddaje się pod opiekę papiestwa, w zamian

  Znaczenie:  - dokument z ok. 991 r., w którym Mieszko I wraz z całym państwem polskim oddaje się pod opiekę papiestwa, w zamian.

  Dagome iudex
 •  - w średniowieczu wynagrodzenie wasala przez seniora, najczęściej poprzez nadanie beneficjentowi w użytkowanie gruntów

  Znaczenie:  - w średniowieczu wynagrodzenie wasala przez seniora, najczęściej poprzez nadanie beneficjentowi w użytkowanie gruntów.

  beneficjum
Poprzednie lata rozliczenia, historyczne dane.