Definicja średniowiecze w historii. Słownik: końca starożytności (umowna data 476 r. po Chr. -  upadek Cesarstwa wydarzenia.

Czy przydatne?

Co to jest średniowiecze

Opis, wyjaśnienie:  - (z łaciny medium aevum), moment historyczny w Europie od końca starożytności (umowna data 476 r. po Chr. -  upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego) do czasów nowożytnych - początku ogromnych odkryć geograficznych (1492 - odkrycie Ameryki poprzez Kolumba); niektórzy historycy koniec ś. wiążą z datą upadku Konstantynopola (1453); w Polsce za koniec okresu ś. umownie przyjmuje się rok 1492 (rok śmierci Kazimierza Jagiellończyka); cechami wspólnymi dla ś. były: relacje feudalne (zobacz: feudalizm), mechanizm lenny (((zobacz: lenno), kultura rycerska (((((zobacz: rycerstwo), spory wpływ Kościoła na życie socjalne i polityczne; od XII-XIII w. powstawały pierwsze uniwersytety, które odegrały ogromną rolę w rozwoju kultury i edukacji (zwł. w późnym średniowieczu)

Pojęcia historyczne jak Średniowiecze na S.