Średniowiecze

Oceń przydatność:

     

 - (łac. medium aevum), okres historyczny w Europie od końca starożytności (umowna data 476 r. po Chr. -  upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego) do czasów nowożytnych - początku wielkich odkryć geograficznych (1492 - odkrycie Ameryki przez Kolumba); niektórzy historycy koniec ś. wiążą z datą upadku Konstantynopola (1453); w Polsce za koniec okresu ś. umownie przyjmuje się rok 1492 (rok śmierci Kazimierza Jagiellończyka); cechami wspólnymi dla ś. były: stosunki feudalne (patrz: feudalizm), system lenny (patrz: lenno), kultura rycerska (patrz: rycerstwo), duży wpływ Kościoła na życie społeczne i polityczne; od XII-XIII w. powstawały pierwsze uniwersytety, które odegrały wielką rolę w rozwoju kultury i nauki (zwł. w późnym średniowieczu)

Pozostałe pojęcia historyczne na literę S

Wcześniejsze lata podatkowe:

 •  - zesłanie, forma pozbawienia wolności, polegająca na wywiezieniu skazanego do odległego, izolowanego miejsca, na

  Znaczenie:  - zesłanie, forma pozbawienia wolności, polegająca na wywiezieniu skazanego do odległego, izolowanego miejsca, na.

  deportacja
 •  - grupy społeczne charakterystyczne dla okresu feudalizmu, oparte na zasadzie dziedziczności, mające wyodrębnioną

  Znaczenie:  - grupy społeczne charakterystyczne dla okresu feudalizmu, oparte na zasadzie dziedziczności, mające wyodrębnioną.

  stany
 •  - ustalony według określonych reguł znak rozpoznawczy osób, rodzin, korporacji, miast, prowincji i państw; h. pojawiły

  Znaczenie:  - ustalony według określonych reguł znak rozpoznawczy osób, rodzin, korporacji, miast, prowincji i państw; h. pojawiły.

  herb
 •  - forma renty odrobkowej w okresie feudalizmu, polegająca na wykonywaniu przez chłopów przymusowej pracy na rzecz pana

  Znaczenie:  - forma renty odrobkowej w okresie feudalizmu, polegająca na wykonywaniu przez chłopów przymusowej pracy na rzecz pana.

  pańszczyzna
Poprzednie lata rozliczenia, historyczne dane.