Średniowiecze

Oceń przydatność:

     

 - (łac. medium aevum), okres historyczny w Europie od końca starożytności (umowna data 476 r. po Chr. -  upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego) do czasów nowożytnych - początku wielkich odkryć geograficznych (1492 - odkrycie Ameryki przez Kolumba); niektórzy historycy koniec ś. wiążą z datą upadku Konstantynopola (1453); w Polsce za koniec okresu ś. umownie przyjmuje się rok 1492 (rok śmierci Kazimierza Jagiellończyka); cechami wspólnymi dla ś. były: stosunki feudalne (patrz: feudalizm), system lenny (patrz: lenno), kultura rycerska (patrz: rycerstwo), duży wpływ Kościoła na życie społeczne i polityczne; od XII-XIII w. powstawały pierwsze uniwersytety, które odegrały wielką rolę w rozwoju kultury i nauki (zwł. w późnym średniowieczu)

Pozostałe pojęcia historyczne na literę S

Wcześniejsze lata podatkowe:

 •  - 1) przywrócenie tronu obalonej uprzednio dynastii; 2) powrót do zniesionego poprzednio ustroju

  Znaczenie:  - 1) przywrócenie tronu obalonej uprzednio dynastii; 2) powrót do zniesionego poprzednio ustroju.

  restauracja
 •  - zjazd posłów wybranych na sejmikach ziemskich i senatorów z danej prowincji, podczas którego uzgadniano wspólne

  Znaczenie:  - zjazd posłów wybranych na sejmikach ziemskich i senatorów z danej prowincji, podczas którego uzgadniano wspólne.

  sejmik generalny
 •  - rodowy ustrój oparty na dominującej roli mężczyzny w życiu społecznym, ekonomicznym i silnej władzy ojcowskiej

  Znaczenie:  - rodowy ustrój oparty na dominującej roli mężczyzny w życiu społecznym, ekonomicznym i silnej władzy ojcowskiej.

  patriarchat
 •  - uprawnienia chłopów do określonego korzystania z dworskich lasów, łąk i pastwisk; podczas uwłaszczenia chłopów w XIX

  Znaczenie:  - uprawnienia chłopów do określonego korzystania z dworskich lasów, łąk i pastwisk; podczas uwłaszczenia chłopów w XIX.

  serwituty
Poprzednie lata rozliczenia, historyczne dane.