Średniowiecze

Oceń przydatność:

     

 - (łac. medium aevum), okres historyczny w Europie od końca starożytności (umowna data 476 r. po Chr. -  upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego) do czasów nowożytnych - początku wielkich odkryć geograficznych (1492 - odkrycie Ameryki przez Kolumba); niektórzy historycy koniec ś. wiążą z datą upadku Konstantynopola (1453); w Polsce za koniec okresu ś. umownie przyjmuje się rok 1492 (rok śmierci Kazimierza Jagiellończyka); cechami wspólnymi dla ś. były: stosunki feudalne (patrz: feudalizm), system lenny (patrz: lenno), kultura rycerska (patrz: rycerstwo), duży wpływ Kościoła na życie społeczne i polityczne; od XII-XIII w. powstawały pierwsze uniwersytety, które odegrały wielką rolę w rozwoju kultury i nauki (zwł. w późnym średniowieczu)

Pozostałe pojęcia historyczne na literę S

Wcześniejsze lata podatkowe:

 •  - uprawnienia chłopów do określonego korzystania z dworskich lasów, łąk i pastwisk; podczas uwłaszczenia chłopów w XIX

  Znaczenie:  - uprawnienia chłopów do określonego korzystania z dworskich lasów, łąk i pastwisk; podczas uwłaszczenia chłopów w XIX.

  serwituty
 •  - 1) prąd umysłowy i kulturalny epoki odrodzenia (XIV-XVI w.), akcentujący zainteresowanie człowiekiem i sprawami

  Znaczenie:  - 1) prąd umysłowy i kulturalny epoki odrodzenia (XIV-XVI w.), akcentujący zainteresowanie człowiekiem i sprawami.

  humanizm
 •  - (z niem. walka o kulturę); walka ideologiczna i polityczna kanclerza O. Bismarcka i popierającej go liberalnej

  Znaczenie:  - (z niem. walka o kulturę); walka ideologiczna i polityczna kanclerza O. Bismarcka i popierającej go liberalnej.

  kulturkampf
Poprzednie lata rozliczenia, historyczne dane.