Średniowiecze

Oceń przydatność:

     

 - (łac. medium aevum), okres historyczny w Europie od końca starożytności (umowna data 476 r. po Chr. -  upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego) do czasów nowożytnych - początku wielkich odkryć geograficznych (1492 - odkrycie Ameryki przez Kolumba); niektórzy historycy koniec ś. wiążą z datą upadku Konstantynopola (1453); w Polsce za koniec okresu ś. umownie przyjmuje się rok 1492 (rok śmierci Kazimierza Jagiellończyka); cechami wspólnymi dla ś. były: stosunki feudalne (patrz: feudalizm), system lenny (patrz: lenno), kultura rycerska (patrz: rycerstwo), duży wpływ Kościoła na życie społeczne i polityczne; od XII-XIII w. powstawały pierwsze uniwersytety, które odegrały wielką rolę w rozwoju kultury i nauki (zwł. w późnym średniowieczu)

Pozostałe pojęcia historyczne na literę S

Wcześniejsze lata podatkowe:

 •  - w miastach średniowiecznej Europy stowarzyszenie kupców (zwykle jednej specjalności); g. usprawniały handel

  Znaczenie:  - w miastach średniowiecznej Europy stowarzyszenie kupców (zwykle jednej specjalności); g. usprawniały handel.

  gildia
 •  - forma rządów polegająca na nieograniczonej władzy monarchy, który wydaje prawa i rządzi państwem bez jakiejkolwiek

  Znaczenie:  - forma rządów polegająca na nieograniczonej władzy monarchy, który wydaje prawa i rządzi państwem bez jakiejkolwiek.

  absolutyzm
 •  - w dawnej Polsce początkowo zjazd całej szlachty na sejm (nie tylko posłów); nazwa pochodzi od pola na Węgrzech zw

  Znaczenie:  - w dawnej Polsce początkowo zjazd całej szlachty na sejm (nie tylko posłów); nazwa pochodzi od pola na Węgrzech zw.

  rokosz
 •  - w Niemczech od XIII w., potem w Polsce, wysoki urzędnik miejski, pełniący rolę głowy miasta

  Znaczenie:  - w Niemczech od XIII w., potem w Polsce, wysoki urzędnik miejski, pełniący rolę głowy miasta.

  burmistrz
Poprzednie lata rozliczenia, historyczne dane.