Średniowiecze

Oceń przydatność:

     

 - (łac. medium aevum), okres historyczny w Europie od końca starożytności (umowna data 476 r. po Chr. -  upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego) do czasów nowożytnych - początku wielkich odkryć geograficznych (1492 - odkrycie Ameryki przez Kolumba); niektórzy historycy koniec ś. wiążą z datą upadku Konstantynopola (1453); w Polsce za koniec okresu ś. umownie przyjmuje się rok 1492 (rok śmierci Kazimierza Jagiellończyka); cechami wspólnymi dla ś. były: stosunki feudalne (patrz: feudalizm), system lenny (patrz: lenno), kultura rycerska (patrz: rycerstwo), duży wpływ Kościoła na życie społeczne i polityczne; od XII-XIII w. powstawały pierwsze uniwersytety, które odegrały wielką rolę w rozwoju kultury i nauki (zwł. w późnym średniowieczu)

Pozostałe pojęcia historyczne na literę S

Wcześniejsze lata podatkowe:

 •  - zbrojne grupy chłopów, ubogich mieszczan, Kozaków działające na Ukrainie w XVIII w., występujące przeciw panowaniu

  Znaczenie:  - zbrojne grupy chłopów, ubogich mieszczan, Kozaków działające na Ukrainie w XVIII w., występujące przeciw panowaniu.

  hajdamacy
 •  - 1) w dawnej Polsce (do pocz. XIV w.) nazwa urzędnika książęcego; 2) w czasach kolonizacji chłop posiadający własne

  Znaczenie:  - 1) w dawnej Polsce (do pocz. XIV w.) nazwa urzędnika książęcego; 2) w czasach kolonizacji chłop posiadający własne.

  kmieć
 •  - osoba zastępująca króla w czasie bezkrólewia; w Polsce od 1572 r. godność i. powierzano z urzędu prymasowi

  Znaczenie:  - osoba zastępująca króla w czasie bezkrólewia; w Polsce od 1572 r. godność i. powierzano z urzędu prymasowi.

  interrex
 •  - wolna elekcja, wybór króla polskiego i jednocześnie wielkiego księcia litewskiego przez ogół szlachty na zjeździe

  Znaczenie:  - wolna elekcja, wybór króla polskiego i jednocześnie wielkiego księcia litewskiego przez ogół szlachty na zjeździe.

  elekcja viritim
Poprzednie lata rozliczenia, historyczne dane.