Średniowiecze

Oceń przydatność:

     

 - (łac. medium aevum), okres historyczny w Europie od końca starożytności (umowna data 476 r. po Chr. -  upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego) do czasów nowożytnych - początku wielkich odkryć geograficznych (1492 - odkrycie Ameryki przez Kolumba); niektórzy historycy koniec ś. wiążą z datą upadku Konstantynopola (1453); w Polsce za koniec okresu ś. umownie przyjmuje się rok 1492 (rok śmierci Kazimierza Jagiellończyka); cechami wspólnymi dla ś. były: stosunki feudalne (patrz: feudalizm), system lenny (patrz: lenno), kultura rycerska (patrz: rycerstwo), duży wpływ Kościoła na życie społeczne i polityczne; od XII-XIII w. powstawały pierwsze uniwersytety, które odegrały wielką rolę w rozwoju kultury i nauki (zwł. w późnym średniowieczu)

Pozostałe pojęcia historyczne na literę S

Wcześniejsze lata podatkowe:

 •  - w średniowieczu nadanie lenna (ziemi, urzędu) przez seniora wasalowi; przekazywanie przez monarchę stanowisk i dóbr

  Znaczenie:  - w średniowieczu nadanie lenna (ziemi, urzędu) przez seniora wasalowi; przekazywanie przez monarchę stanowisk i dóbr.

  inwestytura
 •  - w średniowieczu uprawnienia przysługujące wyłącznie panującemu, dające mu możliwość czerpania dochodów z niektórych

  Znaczenie:  - w średniowieczu uprawnienia przysługujące wyłącznie panującemu, dające mu możliwość czerpania dochodów z niektórych.

  regalia
 •  - nauka badająca dzieje ludzkości na podstawie źródeł materialnych (na przykład wykopalisk archeologicznych)

  Znaczenie:  - nauka badająca dzieje ludzkości na podstawie źródeł materialnych (na przykład wykopalisk archeologicznych).

  archeologia
 •  - patrz: wolnomularstwo

  Znaczenie:  - patrz: wolnomularstwo.

  masoneria
Poprzednie lata rozliczenia, historyczne dane.