Średniowiecze

Oceń przydatność:

     

 - (łac. medium aevum), okres historyczny w Europie od końca starożytności (umowna data 476 r. po Chr. -  upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego) do czasów nowożytnych - początku wielkich odkryć geograficznych (1492 - odkrycie Ameryki przez Kolumba); niektórzy historycy koniec ś. wiążą z datą upadku Konstantynopola (1453); w Polsce za koniec okresu ś. umownie przyjmuje się rok 1492 (rok śmierci Kazimierza Jagiellończyka); cechami wspólnymi dla ś. były: stosunki feudalne (patrz: feudalizm), system lenny (patrz: lenno), kultura rycerska (patrz: rycerstwo), duży wpływ Kościoła na życie społeczne i polityczne; od XII-XIII w. powstawały pierwsze uniwersytety, które odegrały wielką rolę w rozwoju kultury i nauki (zwł. w późnym średniowieczu)

Pozostałe pojęcia historyczne na literę S

Wcześniejsze lata podatkowe:

 • (masoneria) - tajne lub półjawne ponadnarodowe, liberalne, czasem pseudoreligijne organizacje nawiązujące do tradycji

  Znaczenie: (masoneria) - tajne lub półjawne ponadnarodowe, liberalne, czasem pseudoreligijne organizacje nawiązujące do tradycji.

  wolnomularstwo
 •  - 1) w starożytnym Rzymie wielkie majątki ziemskie; 2) w Polsce tworzone od czasów średniowiecznych wielkie

  Znaczenie:  - 1) w starożytnym Rzymie wielkie majątki ziemskie; 2) w Polsce tworzone od czasów średniowiecznych wielkie.

  latyfundia
 •  - niezależny, niepodlegający niczyjej zwierzchności władca

  Znaczenie:  - niezależny, niepodlegający niczyjej zwierzchności władca.

  suweren
Poprzednie lata rozliczenia, historyczne dane.