Średniowiecze

Oceń przydatność:

     

 - (łac. medium aevum), okres historyczny w Europie od końca starożytności (umowna data 476 r. po Chr. -  upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego) do czasów nowożytnych - początku wielkich odkryć geograficznych (1492 - odkrycie Ameryki przez Kolumba); niektórzy historycy koniec ś. wiążą z datą upadku Konstantynopola (1453); w Polsce za koniec okresu ś. umownie przyjmuje się rok 1492 (rok śmierci Kazimierza Jagiellończyka); cechami wspólnymi dla ś. były: stosunki feudalne (patrz: feudalizm), system lenny (patrz: lenno), kultura rycerska (patrz: rycerstwo), duży wpływ Kościoła na życie społeczne i polityczne; od XII-XIII w. powstawały pierwsze uniwersytety, które odegrały wielką rolę w rozwoju kultury i nauki (zwł. w późnym średniowieczu)

Pozostałe pojęcia historyczne na literę S

Wcześniejsze lata podatkowe:

 •  - w Polsce od XIII w. zakładanie wsi lub miasta na prawie niemieckim dokonywane przez zasadźcę, działającego

  Znaczenie:  - w Polsce od XIII w. zakładanie wsi lub miasta na prawie niemieckim dokonywane przez zasadźcę, działającego.

  lokacja
 •  - wydzielona część miasta, zamieszkana przez mniejszość narodową, rasową lub religijną; od XVI w. w miastach

  Znaczenie:  - wydzielona część miasta, zamieszkana przez mniejszość narodową, rasową lub religijną; od XVI w. w miastach.

  getto
 •  - organ samorządu średniowiecznych miast lokowanych na prawie niemieckim; w Polsce od XIII w. r. m. miała uprawnienia

  Znaczenie:  - organ samorządu średniowiecznych miast lokowanych na prawie niemieckim; w Polsce od XIII w. r. m. miała uprawnienia.

  rada miejska
 •  - od XIV w. zjazd całej szlachty z danej ziemi, na którym wybierano posłów na sejm walny i udzielano im instrukcji

  Znaczenie:  - od XIV w. zjazd całej szlachty z danej ziemi, na którym wybierano posłów na sejm walny i udzielano im instrukcji.

  sejmik ziemski
 •  - regularna doborowa piechota turecka utworzona w I poł. XIV w., początkowo formowana z brańców chrześcijańskich

  Znaczenie:  - regularna doborowa piechota turecka utworzona w I poł. XIV w., początkowo formowana z brańców chrześcijańskich.

  janczarowie
Poprzednie lata rozliczenia, historyczne dane.