Średniowiecze

Oceń przydatność:

     

 - (łac. medium aevum), okres historyczny w Europie od końca starożytności (umowna data 476 r. po Chr. -  upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego) do czasów nowożytnych - początku wielkich odkryć geograficznych (1492 - odkrycie Ameryki przez Kolumba); niektórzy historycy koniec ś. wiążą z datą upadku Konstantynopola (1453); w Polsce za koniec okresu ś. umownie przyjmuje się rok 1492 (rok śmierci Kazimierza Jagiellończyka); cechami wspólnymi dla ś. były: stosunki feudalne (patrz: feudalizm), system lenny (patrz: lenno), kultura rycerska (patrz: rycerstwo), duży wpływ Kościoła na życie społeczne i polityczne; od XII-XIII w. powstawały pierwsze uniwersytety, które odegrały wielką rolę w rozwoju kultury i nauki (zwł. w późnym średniowieczu)

Pozostałe pojęcia historyczne na literę S

Wcześniejsze lata podatkowe:

 •  - 1) rządy jednej albo kilku osób (regentów) sprawowane w czasie małoletniości, choroby lub dłuższej nieobecności

  Znaczenie:  - 1) rządy jednej albo kilku osób (regentów) sprawowane w czasie małoletniości, choroby lub dłuższej nieobecności.

  regencja
 •  - w Polsce XII-XIII w. wysoki urzędnik sprawujący w imieniu władcy rządy w grodzie i otaczającym go okręgu (

  Znaczenie:  - w Polsce XII-XIII w. wysoki urzędnik sprawujący w imieniu władcy rządy w grodzie i otaczającym go okręgu (.

  kasztelan
 •  - reforma katolicka, ruch w Kościele katolickim (od poł. XVI w. do końca XVII w.), którego celem było zahamowanie

  Znaczenie:  - reforma katolicka, ruch w Kościele katolickim (od poł. XVI w. do końca XVII w.), którego celem było zahamowanie.

  kontrreformacja
 •  - (łac. sanatio - uzdrowienie) popularna nazwa politycznego obozu rządzącego w Polsce od przewrotu majowego w 1926 r

  Znaczenie:  - (łac. sanatio - uzdrowienie) popularna nazwa politycznego obozu rządzącego w Polsce od przewrotu majowego w 1926 r.

  sanacja
 •  - uroczyste przekazanie insygniów królewskich osobie koronowanej, symboliczny akt objęcia władzy w monarchii; k

  Znaczenie:  - uroczyste przekazanie insygniów królewskich osobie koronowanej, symboliczny akt objęcia władzy w monarchii; k.

  koronacja
Poprzednie lata rozliczenia, historyczne dane.