Średniowiecze

Oceń przydatność:

     

 - (łac. medium aevum), okres historyczny w Europie od końca starożytności (umowna data 476 r. po Chr. -  upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego) do czasów nowożytnych - początku wielkich odkryć geograficznych (1492 - odkrycie Ameryki przez Kolumba); niektórzy historycy koniec ś. wiążą z datą upadku Konstantynopola (1453); w Polsce za koniec okresu ś. umownie przyjmuje się rok 1492 (rok śmierci Kazimierza Jagiellończyka); cechami wspólnymi dla ś. były: stosunki feudalne (patrz: feudalizm), system lenny (patrz: lenno), kultura rycerska (patrz: rycerstwo), duży wpływ Kościoła na życie społeczne i polityczne; od XII-XIII w. powstawały pierwsze uniwersytety, które odegrały wielką rolę w rozwoju kultury i nauki (zwł. w późnym średniowieczu)

Pozostałe pojęcia historyczne na literę S

Wcześniejsze lata podatkowe:

 •  - w Polsce w końcu XV w. nazwa czasowego dowódcy wojsk zaciężnych mianowanego przez króla; w XVI w. stanowisko

  Znaczenie:  - w Polsce w końcu XV w. nazwa czasowego dowódcy wojsk zaciężnych mianowanego przez króla; w XVI w. stanowisko.

  hetman
 •  - w średniowieczu nadanie lenna (ziemi, urzędu) przez seniora wasalowi; przekazywanie przez monarchę stanowisk i dóbr

  Znaczenie:  - w średniowieczu nadanie lenna (ziemi, urzędu) przez seniora wasalowi; przekazywanie przez monarchę stanowisk i dóbr.

  inwestytura
 •  - 1) bezwzględna i nieograniczona władza, często oparta na terrorze, nie uznająca praw i swobód obywatelskich; 2)

  Znaczenie:  - 1) bezwzględna i nieograniczona władza, często oparta na terrorze, nie uznająca praw i swobód obywatelskich; 2).

  despotyzm
 •  - ród panujący w państwie monarchicznym, gdzie dziedziczna władza przechodzi z monarchy na jego potomstwo

  Znaczenie:  - ród panujący w państwie monarchicznym, gdzie dziedziczna władza przechodzi z monarchy na jego potomstwo.

  dynastia
 •  - stała danina składana przez ludność na rzecz Kościoła, w Polsce od XI do XIX w.; dz. początkowo pobierana była jako

  Znaczenie:  - stała danina składana przez ludność na rzecz Kościoła, w Polsce od XI do XIX w.; dz. początkowo pobierana była jako.

  dziesięcina
Poprzednie lata rozliczenia, historyczne dane.