Średniowiecze

Oceń przydatność:

     

 - (łac. medium aevum), okres historyczny w Europie od końca starożytności (umowna data 476 r. po Chr. -  upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego) do czasów nowożytnych - początku wielkich odkryć geograficznych (1492 - odkrycie Ameryki przez Kolumba); niektórzy historycy koniec ś. wiążą z datą upadku Konstantynopola (1453); w Polsce za koniec okresu ś. umownie przyjmuje się rok 1492 (rok śmierci Kazimierza Jagiellończyka); cechami wspólnymi dla ś. były: stosunki feudalne (patrz: feudalizm), system lenny (patrz: lenno), kultura rycerska (patrz: rycerstwo), duży wpływ Kościoła na życie społeczne i polityczne; od XII-XIII w. powstawały pierwsze uniwersytety, które odegrały wielką rolę w rozwoju kultury i nauki (zwł. w późnym średniowieczu)

Pozostałe pojęcia historyczne na literę S

Wcześniejsze lata podatkowe:

 •  - 1) w dawnej Polsce (do pocz. XIV w.) nazwa urzędnika książęcego; 2) w czasach kolonizacji chłop posiadający własne

  Znaczenie:  - 1) w dawnej Polsce (do pocz. XIV w.) nazwa urzędnika książęcego; 2) w czasach kolonizacji chłop posiadający własne.

  kmieć
 •  - 1) uwierzytelnione pismo stwierdzające lub wprowadzające jakiś stan prawny lub służące do wykonywania uprawnień; 2)

  Znaczenie:  - 1) uwierzytelnione pismo stwierdzające lub wprowadzające jakiś stan prawny lub służące do wykonywania uprawnień; 2).

  dokument
 •  - uzyskanie szlachectwa polskiego przez cudzoziemca; początkowo i. nadawany był przez króla, od 1641 r. przez sejm

  Znaczenie:  - uzyskanie szlachectwa polskiego przez cudzoziemca; początkowo i. nadawany był przez króla, od 1641 r. przez sejm.

  indygenat
 •  - w dawnym prawie Rzeczpospolitej szlacheckiej odszkodowanie za zranienie, okaleczenie, pobicie, płacone przez sprawcę

  Znaczenie:  - w dawnym prawie Rzeczpospolitej szlacheckiej odszkodowanie za zranienie, okaleczenie, pobicie, płacone przez sprawcę.

  nawiązka
 •  - w dawnej Polsce dobra ziemskie należące do króla; za Piastów obejmowały znaczne obszary kraju, w XV i XVI w

  Znaczenie:  - w dawnej Polsce dobra ziemskie należące do króla; za Piastów obejmowały znaczne obszary kraju, w XV i XVI w.

  królewszczyzny
Poprzednie lata rozliczenia, historyczne dane.