Średniowiecze

Oceń przydatność:

     

 - (łac. medium aevum), okres historyczny w Europie od końca starożytności (umowna data 476 r. po Chr. -  upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego) do czasów nowożytnych - początku wielkich odkryć geograficznych (1492 - odkrycie Ameryki przez Kolumba); niektórzy historycy koniec ś. wiążą z datą upadku Konstantynopola (1453); w Polsce za koniec okresu ś. umownie przyjmuje się rok 1492 (rok śmierci Kazimierza Jagiellończyka); cechami wspólnymi dla ś. były: stosunki feudalne (patrz: feudalizm), system lenny (patrz: lenno), kultura rycerska (patrz: rycerstwo), duży wpływ Kościoła na życie społeczne i polityczne; od XII-XIII w. powstawały pierwsze uniwersytety, które odegrały wielką rolę w rozwoju kultury i nauki (zwł. w późnym średniowieczu)

Pozostałe pojęcia historyczne na literę S

Wcześniejsze lata podatkowe:

 •  - w dawnej Polsce zakaz łącznego sprawowania kilku wysokich urzędów przez jedną osobę; zasada i. dotyczyła szczególnie

  Znaczenie:  - w dawnej Polsce zakaz łącznego sprawowania kilku wysokich urzędów przez jedną osobę; zasada i. dotyczyła szczególnie.

  incompatibilia
 •  - obozy koncentracyjne w Związku Radzieckim, pierwsze powstały w 1918 r. z inicjatywy W. Lenina i L. Trockiego

  Znaczenie:  - obozy koncentracyjne w Związku Radzieckim, pierwsze powstały w 1918 r. z inicjatywy W. Lenina i L. Trockiego.

  łagry
 •  - wybór króla za życia jego poprzednika; w Polsce jedyną e. v. r. był wybór Zygmunta II Augusta za życia Zygmunta

  Znaczenie:  - wybór króla za życia jego poprzednika; w Polsce jedyną e. v. r. był wybór Zygmunta II Augusta za życia Zygmunta.

  elekcja vivente rege
 •  - (łac. electio) wybór, sposób powoływania panujących na tron; w Polsce już w XII w. e. stosowana była przez możnych

  Znaczenie:  - (łac. electio) wybór, sposób powoływania panujących na tron; w Polsce już w XII w. e. stosowana była przez możnych.

  elekcja
Poprzednie lata rozliczenia, historyczne dane.