Średniowiecze

Oceń przydatność:

     

 - (łac. medium aevum), okres historyczny w Europie od końca starożytności (umowna data 476 r. po Chr. -  upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego) do czasów nowożytnych - początku wielkich odkryć geograficznych (1492 - odkrycie Ameryki przez Kolumba); niektórzy historycy koniec ś. wiążą z datą upadku Konstantynopola (1453); w Polsce za koniec okresu ś. umownie przyjmuje się rok 1492 (rok śmierci Kazimierza Jagiellończyka); cechami wspólnymi dla ś. były: stosunki feudalne (patrz: feudalizm), system lenny (patrz: lenno), kultura rycerska (patrz: rycerstwo), duży wpływ Kościoła na życie społeczne i polityczne; od XII-XIII w. powstawały pierwsze uniwersytety, które odegrały wielką rolę w rozwoju kultury i nauki (zwł. w późnym średniowieczu)

Pozostałe pojęcia historyczne na literę S

Wcześniejsze lata podatkowe:

 •  - od czasu bezkrólewia w 1572 r. zwoływanie przez prymasa, pełniącego rolę interrexa, sejmu (konwokacyjnego), mającego

  Znaczenie:  - od czasu bezkrólewia w 1572 r. zwoływanie przez prymasa, pełniącego rolę interrexa, sejmu (konwokacyjnego), mającego.

  konwokacja
 •  - w średniowieczu uprzywilejowana warstwa społeczna, w skład której wchodzili wojownicy rekrutujący się spośród wasali

  Znaczenie:  - w średniowieczu uprzywilejowana warstwa społeczna, w skład której wchodzili wojownicy rekrutujący się spośród wasali.

  rycerstwo
 •  - 1) prąd umysłowy i kulturalny epoki odrodzenia (XIV-XVI w.), akcentujący zainteresowanie człowiekiem i sprawami

  Znaczenie:  - 1) prąd umysłowy i kulturalny epoki odrodzenia (XIV-XVI w.), akcentujący zainteresowanie człowiekiem i sprawami.

  humanizm
 •  -  termin używany w XV-XVII w. oznaczający władanie Morzem Bałtyckim; walkę o kontrolę żeglugi na Bałtyku podjęły

  Znaczenie:  -  termin używany w XV-XVII w. oznaczający władanie Morzem Bałtyckim; walkę o kontrolę żeglugi na Bałtyku podjęły.

  Dominium Maris Baltici
 •  - obozy koncentracyjne w Związku Radzieckim, pierwsze powstały w 1918 r. z inicjatywy W. Lenina i L. Trockiego

  Znaczenie:  - obozy koncentracyjne w Związku Radzieckim, pierwsze powstały w 1918 r. z inicjatywy W. Lenina i L. Trockiego.

  łagry
Poprzednie lata rozliczenia, historyczne dane.