Średniowiecze

Oceń przydatność:

     

 - (łac. medium aevum), okres historyczny w Europie od końca starożytności (umowna data 476 r. po Chr. -  upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego) do czasów nowożytnych - początku wielkich odkryć geograficznych (1492 - odkrycie Ameryki przez Kolumba); niektórzy historycy koniec ś. wiążą z datą upadku Konstantynopola (1453); w Polsce za koniec okresu ś. umownie przyjmuje się rok 1492 (rok śmierci Kazimierza Jagiellończyka); cechami wspólnymi dla ś. były: stosunki feudalne (patrz: feudalizm), system lenny (patrz: lenno), kultura rycerska (patrz: rycerstwo), duży wpływ Kościoła na życie społeczne i polityczne; od XII-XIII w. powstawały pierwsze uniwersytety, które odegrały wielką rolę w rozwoju kultury i nauki (zwł. w późnym średniowieczu)

Pozostałe pojęcia historyczne na literę S

Wcześniejsze lata podatkowe:

 •  - w średniowieczu  najwyższy urzędnik dworski; w Polsce pojawił się w XIII w. w księstwach śląskich; od XIV w

  Znaczenie:  - w średniowieczu  najwyższy urzędnik dworski; w Polsce pojawił się w XIII w. w księstwach śląskich; od XIV w.

  marszałek
 •  - forma renty odrobkowej w okresie feudalizmu, polegająca na wykonywaniu przez chłopów przymusowej pracy na rzecz pana

  Znaczenie:  - forma renty odrobkowej w okresie feudalizmu, polegająca na wykonywaniu przez chłopów przymusowej pracy na rzecz pana.

  pańszczyzna
 •  - stan nieporządku i chaosu w państwie; dezorganizacja spowodowana brakiem władzy lub jej bezsilnością

  Znaczenie:  - stan nieporządku i chaosu w państwie; dezorganizacja spowodowana brakiem władzy lub jej bezsilnością.

  anarchia
 •  - w dawnej Polsce wyłączne prawo feudała do produkcji i sprzedaży napojów alkoholowych w obrębie jego dóbr; p

  Znaczenie:  - w dawnej Polsce wyłączne prawo feudała do produkcji i sprzedaży napojów alkoholowych w obrębie jego dóbr; p.

  propinacja
Poprzednie lata rozliczenia, historyczne dane.