Pospólstwo

Oceń przydatność:

     

 - średnia warstwa społeczna w średniowiecznych miastach, korzystająca z prawa miejskiego, jednak nie dopuszczana przez patrycjat do rady miejskiej i ławy sądowej; p. tworzyli drobni kupcy, rzemieślnicy, niektórzy czeladnicy; w XV i XVI w. w niektórych większych miastach p. miało swoich reprezentantów kontrolujących finanse rad miejskich; w XVI w. dochodziło w miastach (m.in. Gdańsku, Elblągu, Krakowie, Warszawie) do zbrojnych wystąpień p., popieranego przez plebs, przeciw rządzącemu patrycjatowi

Pozostałe pojęcia historyczne na literę P

Wcześniejsze lata podatkowe:

 •  - zapoczątkowany w latach 30-tych XIX w. w Polsce kierunek działalności społeczno-gospodarczej, mającej na celu

  Znaczenie:  - zapoczątkowany w latach 30-tych XIX w. w Polsce kierunek działalności społeczno-gospodarczej, mającej na celu.

  praca organiczna
 •  - w dawnej Polsce chłop posiadający zagrodę i niewielką działkę ziemi (do 1/4 łana) z nadziału pana feudalnego lub

  Znaczenie:  - w dawnej Polsce chłop posiadający zagrodę i niewielką działkę ziemi (do 1/4 łana) z nadziału pana feudalnego lub.

  zagrodnik
 •  - w dawnej Polsce (od XII w.) jeden z najwyższych urzędników państwowych, kierujący kancelarią monarszą, posiadał

  Znaczenie:  - w dawnej Polsce (od XII w.) jeden z najwyższych urzędników państwowych, kierujący kancelarią monarszą, posiadał.

  kanclerz
 •  - w Polsce w końcu XV w. nazwa czasowego dowódcy wojsk zaciężnych mianowanego przez króla; w XVI w. stanowisko

  Znaczenie:  - w Polsce w końcu XV w. nazwa czasowego dowódcy wojsk zaciężnych mianowanego przez króla; w XVI w. stanowisko.

  hetman
 •  - odszkodowania płacone przez jedno państwo na rzecz drugiego, będące wynagrodzeniem za poniesione szkody i straty; r

  Znaczenie:  - odszkodowania płacone przez jedno państwo na rzecz drugiego, będące wynagrodzeniem za poniesione szkody i straty; r.

  reparacje
Poprzednie lata rozliczenia, historyczne dane.