Pospólstwo

Oceń przydatność:

     

 - średnia warstwa społeczna w średniowiecznych miastach, korzystająca z prawa miejskiego, jednak nie dopuszczana przez patrycjat do rady miejskiej i ławy sądowej; p. tworzyli drobni kupcy, rzemieślnicy, niektórzy czeladnicy; w XV i XVI w. w niektórych większych miastach p. miało swoich reprezentantów kontrolujących finanse rad miejskich; w XVI w. dochodziło w miastach (m.in. Gdańsku, Elblągu, Krakowie, Warszawie) do zbrojnych wystąpień p., popieranego przez plebs, przeciw rządzącemu patrycjatowi

Pozostałe pojęcia historyczne na literę P

Wcześniejsze lata podatkowe:

 •  - pograniczny okręg administracyjny i wojskowy w państwie Franków (VIII/IX w.), później  (X-XII w.) tworzony przez

  Znaczenie:  - pograniczny okręg administracyjny i wojskowy w państwie Franków (VIII/IX w.), później  (X-XII w.) tworzony przez.

  marchia
 •  - wybór króla za życia jego poprzednika; w Polsce jedyną e. v. r. był wybór Zygmunta II Augusta za życia Zygmunta

  Znaczenie:  - wybór króla za życia jego poprzednika; w Polsce jedyną e. v. r. był wybór Zygmunta II Augusta za życia Zygmunta.

  elekcja vivente rege
 •  - w okresie plemiennym osada o charakterze obronnym, zakładana w miejscach trudno dostępnych, ogrodzona palisadą lub

  Znaczenie:  - w okresie plemiennym osada o charakterze obronnym, zakładana w miejscach trudno dostępnych, ogrodzona palisadą lub.

  gród
 •  - 1) uwierzytelnione pismo stwierdzające lub wprowadzające jakiś stan prawny lub służące do wykonywania uprawnień; 2)

  Znaczenie:  - 1) uwierzytelnione pismo stwierdzające lub wprowadzające jakiś stan prawny lub służące do wykonywania uprawnień; 2).

  dokument
 •  - osoba organizująca wieś lub miasto lokowane na prawie niemieckim (patrz: lokacja); z. działał na podstawie umowy

  Znaczenie:  - osoba organizująca wieś lub miasto lokowane na prawie niemieckim (patrz: lokacja); z. działał na podstawie umowy.

  zasadźca
Poprzednie lata rozliczenia, historyczne dane.