Pospólstwo

Oceń przydatność:

     

 - średnia warstwa społeczna w średniowiecznych miastach, korzystająca z prawa miejskiego, jednak nie dopuszczana przez patrycjat do rady miejskiej i ławy sądowej; p. tworzyli drobni kupcy, rzemieślnicy, niektórzy czeladnicy; w XV i XVI w. w niektórych większych miastach p. miało swoich reprezentantów kontrolujących finanse rad miejskich; w XVI w. dochodziło w miastach (m.in. Gdańsku, Elblągu, Krakowie, Warszawie) do zbrojnych wystąpień p., popieranego przez plebs, przeciw rządzącemu patrycjatowi

Pozostałe pojęcia historyczne na literę P

Wcześniejsze lata podatkowe:

 •  - od czasu bezkrólewia w 1572 r. zwoływanie przez prymasa, pełniącego rolę interrexa, sejmu (konwokacyjnego), mającego

  Znaczenie:  - od czasu bezkrólewia w 1572 r. zwoływanie przez prymasa, pełniącego rolę interrexa, sejmu (konwokacyjnego), mającego.

  konwokacja
 •  - (łac. electio) wybór, sposób powoływania panujących na tron; w Polsce już w XII w. e. stosowana była przez możnych

  Znaczenie:  - (łac. electio) wybór, sposób powoływania panujących na tron; w Polsce już w XII w. e. stosowana była przez możnych.

  elekcja
 •  - lennik (patrz: lenno), feudał oddający się pod opiekę potężniejszemu od siebie seniorowi; w zamian za otrzymane

  Znaczenie:  - lennik (patrz: lenno), feudał oddający się pod opiekę potężniejszemu od siebie seniorowi; w zamian za otrzymane.

  wasal
 •  - niezależny, niepodlegający niczyjej zwierzchności władca

  Znaczenie:  - niezależny, niepodlegający niczyjej zwierzchności władca.

  suweren
 •  - obozy koncentracyjne w Związku Radzieckim, pierwsze powstały w 1918 r. z inicjatywy W. Lenina i L. Trockiego

  Znaczenie:  - obozy koncentracyjne w Związku Radzieckim, pierwsze powstały w 1918 r. z inicjatywy W. Lenina i L. Trockiego.

  łagry
Poprzednie lata rozliczenia, historyczne dane.