Pospólstwo

Oceń przydatność:

     

 - średnia warstwa społeczna w średniowiecznych miastach, korzystająca z prawa miejskiego, jednak nie dopuszczana przez patrycjat do rady miejskiej i ławy sądowej; p. tworzyli drobni kupcy, rzemieślnicy, niektórzy czeladnicy; w XV i XVI w. w niektórych większych miastach p. miało swoich reprezentantów kontrolujących finanse rad miejskich; w XVI w. dochodziło w miastach (m.in. Gdańsku, Elblągu, Krakowie, Warszawie) do zbrojnych wystąpień p., popieranego przez plebs, przeciw rządzącemu patrycjatowi

Pozostałe pojęcia historyczne na literę P

Wcześniejsze lata podatkowe:

 •  - patrz: bezkrólewie

  Znaczenie:  - patrz: bezkrólewie.

  interregnum
 •  - w średniowieczu  najwyższy urzędnik dworski; w Polsce pojawił się w XIII w. w księstwach śląskich; od XIV w

  Znaczenie:  - w średniowieczu  najwyższy urzędnik dworski; w Polsce pojawił się w XIII w. w księstwach śląskich; od XIV w.

  marszałek
 •  - 1) ziemia nadawana przez seniora w użytkowanie wasalowi; przekazanie l. następowało po złożeniu przez wasala hołdu

  Znaczenie:  - 1) ziemia nadawana przez seniora w użytkowanie wasalowi; przekazanie l. następowało po złożeniu przez wasala hołdu.

  lenno
 •  - nauka badająca dzieje ludzkości na podstawie źródeł materialnych (na przykład wykopalisk archeologicznych)

  Znaczenie:  - nauka badająca dzieje ludzkości na podstawie źródeł materialnych (na przykład wykopalisk archeologicznych).

  archeologia
 • (hitlerowskie) - miejsca, w których podczas II wojny światowej przymusowo przebywali wzięci przez Niemców do niewoli

  Znaczenie: (hitlerowskie) - miejsca, w których podczas II wojny światowej przymusowo przebywali wzięci przez Niemców do niewoli.

  obozy jenieckie
Poprzednie lata rozliczenia, historyczne dane.