Pospólstwo

Oceń przydatność:

     

 - średnia warstwa społeczna w średniowiecznych miastach, korzystająca z prawa miejskiego, jednak nie dopuszczana przez patrycjat do rady miejskiej i ławy sądowej; p. tworzyli drobni kupcy, rzemieślnicy, niektórzy czeladnicy; w XV i XVI w. w niektórych większych miastach p. miało swoich reprezentantów kontrolujących finanse rad miejskich; w XVI w. dochodziło w miastach (m.in. Gdańsku, Elblągu, Krakowie, Warszawie) do zbrojnych wystąpień p., popieranego przez plebs, przeciw rządzącemu patrycjatowi

Pozostałe pojęcia historyczne na literę P

Wcześniejsze lata podatkowe:

 • (hitlerowskie) - miejsca, w których podczas II wojny światowej przymusowo przebywali wzięci przez Niemców do niewoli

  Znaczenie: (hitlerowskie) - miejsca, w których podczas II wojny światowej przymusowo przebywali wzięci przez Niemców do niewoli.

  obozy jenieckie
 •  - najzamożniejsza grupa mieszczaństwa średniowiecznego (przeważnie pochodzenia niemieckiego) sprawująca władzę

  Znaczenie:  - najzamożniejsza grupa mieszczaństwa średniowiecznego (przeważnie pochodzenia niemieckiego) sprawująca władzę.

  patrycjat
 •  - danina składana w średniowieczu na rzecz Stolicy Apostolskiej przez te państwa chrześcijańskie, które oddawały się

  Znaczenie:  - danina składana w średniowieczu na rzecz Stolicy Apostolskiej przez te państwa chrześcijańskie, które oddawały się.

  świętopietrze
 •  - w Polsce od początku XIV w. mianowany przez króla wysoki urzędnik, pełniący funkcję namiestnika na podległych mu

  Znaczenie:  - w Polsce od początku XIV w. mianowany przez króla wysoki urzędnik, pełniący funkcję namiestnika na podległych mu.

  starosta
Poprzednie lata rozliczenia, historyczne dane.