Pospólstwo

Oceń przydatność:

     

 - średnia warstwa społeczna w średniowiecznych miastach, korzystająca z prawa miejskiego, jednak nie dopuszczana przez patrycjat do rady miejskiej i ławy sądowej; p. tworzyli drobni kupcy, rzemieślnicy, niektórzy czeladnicy; w XV i XVI w. w niektórych większych miastach p. miało swoich reprezentantów kontrolujących finanse rad miejskich; w XVI w. dochodziło w miastach (m.in. Gdańsku, Elblągu, Krakowie, Warszawie) do zbrojnych wystąpień p., popieranego przez plebs, przeciw rządzącemu patrycjatowi

Pozostałe pojęcia historyczne na literę P

Wcześniejsze lata podatkowe:

 •  - doktryna polityczna z pocz. XIX w., głosząca że "prawa historyczne" dynastii do tronu są nienaruszalne; l

  Znaczenie:  - doktryna polityczna z pocz. XIX w., głosząca że "prawa historyczne" dynastii do tronu są nienaruszalne; l.

  legitymizm
 •  - patrz: wojewoda

  Znaczenie:  - patrz: wojewoda.

  palatyn
 •  - w średniowieczu opłata za pozwolenie na skorzystanie z przejazdu lub przewozu towaru mostem, groblą, rogatką lub za

  Znaczenie:  - w średniowieczu opłata za pozwolenie na skorzystanie z przejazdu lub przewozu towaru mostem, groblą, rogatką lub za.

  myto
Poprzednie lata rozliczenia, historyczne dane.