Pospólstwo

Oceń przydatność:

     

 - średnia warstwa społeczna w średniowiecznych miastach, korzystająca z prawa miejskiego, jednak nie dopuszczana przez patrycjat do rady miejskiej i ławy sądowej; p. tworzyli drobni kupcy, rzemieślnicy, niektórzy czeladnicy; w XV i XVI w. w niektórych większych miastach p. miało swoich reprezentantów kontrolujących finanse rad miejskich; w XVI w. dochodziło w miastach (m.in. Gdańsku, Elblągu, Krakowie, Warszawie) do zbrojnych wystąpień p., popieranego przez plebs, przeciw rządzącemu patrycjatowi

Pozostałe pojęcia historyczne na literę P

Wcześniejsze lata podatkowe:

 •  - od XIII w. przywilej nadawany miastom, który zobowiązywał przejeżdżających przez to miasto obcych kupców do

  Znaczenie:  - od XIII w. przywilej nadawany miastom, który zobowiązywał przejeżdżających przez to miasto obcych kupców do.

  prawo składu
 •  - 1) osoba sprawująca władzę w imieniu panującego na obszarze podległym  (prowincji,  kraju itp.); po upadku

  Znaczenie:  - 1) osoba sprawująca władzę w imieniu panującego na obszarze podległym  (prowincji,  kraju itp.); po upadku.

  namiestnik
 •  - w Polsce do XIV w. nadworny urzędnik mający pod opieką piwnicę panującego; od XIV w. tytuł honorowy

  Znaczenie:  - w Polsce do XIV w. nadworny urzędnik mający pod opieką piwnicę panującego; od XIV w. tytuł honorowy.

  cześnik
 •  - kierunek w kulturze europejskiej od XVII do I poł. XVIII w.; cechami b. były: monumentalizm, przepych dekoracji

  Znaczenie:  - kierunek w kulturze europejskiej od XVII do I poł. XVIII w.; cechami b. były: monumentalizm, przepych dekoracji.

  barok
 •  - regularna doborowa piechota turecka utworzona w I poł. XIV w., początkowo formowana z brańców chrześcijańskich

  Znaczenie:  - regularna doborowa piechota turecka utworzona w I poł. XIV w., początkowo formowana z brańców chrześcijańskich.

  janczarowie
Poprzednie lata rozliczenia, historyczne dane.