Pospólstwo

Oceń przydatność:

     

 - średnia warstwa społeczna w średniowiecznych miastach, korzystająca z prawa miejskiego, jednak nie dopuszczana przez patrycjat do rady miejskiej i ławy sądowej; p. tworzyli drobni kupcy, rzemieślnicy, niektórzy czeladnicy; w XV i XVI w. w niektórych większych miastach p. miało swoich reprezentantów kontrolujących finanse rad miejskich; w XVI w. dochodziło w miastach (m.in. Gdańsku, Elblągu, Krakowie, Warszawie) do zbrojnych wystąpień p., popieranego przez plebs, przeciw rządzącemu patrycjatowi

Pozostałe pojęcia historyczne na literę P

Wcześniejsze lata podatkowe:

 •  - związek państw połączonych osobą wspólnego władcy, a także niektórymi wspólnymi instytucjami państwowymi, jak:

  Znaczenie:  - związek państw połączonych osobą wspólnego władcy, a także niektórymi wspólnymi instytucjami państwowymi, jak:.

  unia realna
 •  - ogół lub określona część ludności kraju zdolna do noszenia broni, powoływana do udziału w wyprawach wojennych lub

  Znaczenie:  - ogół lub określona część ludności kraju zdolna do noszenia broni, powoływana do udziału w wyprawach wojennych lub.

  pospolite ruszenie
 •  -  termin używany w XV-XVII w. oznaczający władanie Morzem Bałtyckim; walkę o kontrolę żeglugi na Bałtyku podjęły

  Znaczenie:  -  termin używany w XV-XVII w. oznaczający władanie Morzem Bałtyckim; walkę o kontrolę żeglugi na Bałtyku podjęły.

  Dominium Maris Baltici
 •  - w średniowieczu nadanie lenna (ziemi, urzędu) przez seniora wasalowi; przekazywanie przez monarchę stanowisk i dóbr

  Znaczenie:  - w średniowieczu nadanie lenna (ziemi, urzędu) przez seniora wasalowi; przekazywanie przez monarchę stanowisk i dóbr.

  inwestytura
 •  - zjazd senatorów oraz posłów szlacheckich wybranych przez sejmiki ziemskie; s. w. był najważniejszym organem

  Znaczenie:  - zjazd senatorów oraz posłów szlacheckich wybranych przez sejmiki ziemskie; s. w. był najważniejszym organem.

  sejm walny
Poprzednie lata rozliczenia, historyczne dane.