Pospólstwo

Oceń przydatność:

     

 - średnia warstwa społeczna w średniowiecznych miastach, korzystająca z prawa miejskiego, jednak nie dopuszczana przez patrycjat do rady miejskiej i ławy sądowej; p. tworzyli drobni kupcy, rzemieślnicy, niektórzy czeladnicy; w XV i XVI w. w niektórych większych miastach p. miało swoich reprezentantów kontrolujących finanse rad miejskich; w XVI w. dochodziło w miastach (m.in. Gdańsku, Elblągu, Krakowie, Warszawie) do zbrojnych wystąpień p., popieranego przez plebs, przeciw rządzącemu patrycjatowi

Pozostałe pojęcia historyczne na literę P

Wcześniejsze lata podatkowe:

 •  - w dawnej Polsce urzędnik zarządzający skarbem królewskim; w okresie rozbicia dzielnicowego skarbem poszczególnych

  Znaczenie:  - w dawnej Polsce urzędnik zarządzający skarbem królewskim; w okresie rozbicia dzielnicowego skarbem poszczególnych.

  podskarbi
 •  - związek rodów złączonych wspólnotą organizacji społecznej, pochodzących od wspólnego przodka, zamieszkujących

  Znaczenie:  - związek rodów złączonych wspólnotą organizacji społecznej, pochodzących od wspólnego przodka, zamieszkujących.

  plemię
 •  - forma rządów polegająca na sprawowaniu władzy przez nieliczną grupę arystokracji rodowej lub majątkowej; w Polsce

  Znaczenie:  - forma rządów polegająca na sprawowaniu władzy przez nieliczną grupę arystokracji rodowej lub majątkowej; w Polsce.

  oligarchia
 •  - patrz: wojewoda

  Znaczenie:  - patrz: wojewoda.

  palatyn
 •  - w Rosji jednostka podziału terytorialnego z gubernatorem na czele; w latach 1837-1915 jednostka administracyjna

  Znaczenie:  - w Rosji jednostka podziału terytorialnego z gubernatorem na czele; w latach 1837-1915 jednostka administracyjna.

  gubernia
Poprzednie lata rozliczenia, historyczne dane.