Pospólstwo

Oceń przydatność:

     

 - średnia warstwa społeczna w średniowiecznych miastach, korzystająca z prawa miejskiego, jednak nie dopuszczana przez patrycjat do rady miejskiej i ławy sądowej; p. tworzyli drobni kupcy, rzemieślnicy, niektórzy czeladnicy; w XV i XVI w. w niektórych większych miastach p. miało swoich reprezentantów kontrolujących finanse rad miejskich; w XVI w. dochodziło w miastach (m.in. Gdańsku, Elblągu, Krakowie, Warszawie) do zbrojnych wystąpień p., popieranego przez plebs, przeciw rządzącemu patrycjatowi

Pozostałe pojęcia historyczne na literę P

Wcześniejsze lata podatkowe:

 •  - w średniowieczu opłata za pozwolenie na skorzystanie z przejazdu lub przewozu towaru mostem, groblą, rogatką lub za

  Znaczenie:  - w średniowieczu opłata za pozwolenie na skorzystanie z przejazdu lub przewozu towaru mostem, groblą, rogatką lub za.

  myto
 •  - nadanie szlachectwa osobie niemającej szlacheckiego przodka, pochodzącej ze stanu mieszczańskiego lub chłopskiego

  Znaczenie:  - nadanie szlachectwa osobie niemającej szlacheckiego przodka, pochodzącej ze stanu mieszczańskiego lub chłopskiego.

  nobilitacja
 •  - wcielenie, przyłączenie, włączenie do jakiejś całości (np. terytorium do państwa)

  Znaczenie:  - wcielenie, przyłączenie, włączenie do jakiejś całości (np. terytorium do państwa).

  inkorporacja
 •  - 1) w starożytnej Grecji uroczysta pieśń ku czci bogów, bohaterów itp.; 2) w średniowieczu podniosła pieśń

  Znaczenie:  - 1) w starożytnej Grecji uroczysta pieśń ku czci bogów, bohaterów itp.; 2) w średniowieczu podniosła pieśń.

  hymn
 •  - forma rządów polegająca na nieograniczonej władzy monarchy, który wydaje prawa i rządzi państwem bez jakiejkolwiek

  Znaczenie:  - forma rządów polegająca na nieograniczonej władzy monarchy, który wydaje prawa i rządzi państwem bez jakiejkolwiek.

  absolutyzm
Poprzednie lata rozliczenia, historyczne dane.