Pospólstwo

Oceń przydatność:

     

 - średnia warstwa społeczna w średniowiecznych miastach, korzystająca z prawa miejskiego, jednak nie dopuszczana przez patrycjat do rady miejskiej i ławy sądowej; p. tworzyli drobni kupcy, rzemieślnicy, niektórzy czeladnicy; w XV i XVI w. w niektórych większych miastach p. miało swoich reprezentantów kontrolujących finanse rad miejskich; w XVI w. dochodziło w miastach (m.in. Gdańsku, Elblągu, Krakowie, Warszawie) do zbrojnych wystąpień p., popieranego przez plebs, przeciw rządzącemu patrycjatowi

Pozostałe pojęcia historyczne na literę P

Wcześniejsze lata podatkowe:

 •  - doktryna polityczna z pocz. XIX w., głosząca że "prawa historyczne" dynastii do tronu są nienaruszalne; l

  Znaczenie:  - doktryna polityczna z pocz. XIX w., głosząca że "prawa historyczne" dynastii do tronu są nienaruszalne; l.

  legitymizm
 •  - patrz: wojewoda

  Znaczenie:  - patrz: wojewoda.

  palatyn
 •  - forma rządów polegająca na sprawowaniu władzy przez nieliczną grupę arystokracji rodowej lub majątkowej; w Polsce

  Znaczenie:  - forma rządów polegająca na sprawowaniu władzy przez nieliczną grupę arystokracji rodowej lub majątkowej; w Polsce.

  oligarchia
 •  grekokatolicy, wyznawcy prawosławia, którzy uznali unię brzeską (1596) i przeszli na katolicyzm, zachowując niektóre

  Znaczenie:  grekokatolicy, wyznawcy prawosławia, którzy uznali unię brzeską (1596) i przeszli na katolicyzm, zachowując niektóre.

  unici
Poprzednie lata rozliczenia, historyczne dane.