Pospólstwo

Oceń przydatność:

     

 - średnia warstwa społeczna w średniowiecznych miastach, korzystająca z prawa miejskiego, jednak nie dopuszczana przez patrycjat do rady miejskiej i ławy sądowej; p. tworzyli drobni kupcy, rzemieślnicy, niektórzy czeladnicy; w XV i XVI w. w niektórych większych miastach p. miało swoich reprezentantów kontrolujących finanse rad miejskich; w XVI w. dochodziło w miastach (m.in. Gdańsku, Elblągu, Krakowie, Warszawie) do zbrojnych wystąpień p., popieranego przez plebs, przeciw rządzącemu patrycjatowi

Pozostałe pojęcia historyczne na literę P

Wcześniejsze lata podatkowe:

 •  - od XIII w. przywilej nadawany miastom, który zobowiązywał przejeżdżających przez to miasto obcych kupców do

  Znaczenie:  - od XIII w. przywilej nadawany miastom, który zobowiązywał przejeżdżających przez to miasto obcych kupców do.

  prawo składu
 •  - 1) w starożytnym Rzymie wielkie majątki ziemskie; 2) w Polsce tworzone od czasów średniowiecznych wielkie

  Znaczenie:  - 1) w starożytnym Rzymie wielkie majątki ziemskie; 2) w Polsce tworzone od czasów średniowiecznych wielkie.

  latyfundia
 •  - pozbawienie panującego władzy monarszej, usunięcie go z tronu

  Znaczenie:  - pozbawienie panującego władzy monarszej, usunięcie go z tronu.

  detronizacja
 •  - różnowiercy, określenie odstępców od kościoła panującego; w Rzeczpospolitej XVI-XVIII w. d. nazywano członków

  Znaczenie:  - różnowiercy, określenie odstępców od kościoła panującego; w Rzeczpospolitej XVI-XVIII w. d. nazywano członków.

  dysydenci
Poprzednie lata rozliczenia, historyczne dane.