Pospólstwo

Oceń przydatność:

     

 - średnia warstwa społeczna w średniowiecznych miastach, korzystająca z prawa miejskiego, jednak nie dopuszczana przez patrycjat do rady miejskiej i ławy sądowej; p. tworzyli drobni kupcy, rzemieślnicy, niektórzy czeladnicy; w XV i XVI w. w niektórych większych miastach p. miało swoich reprezentantów kontrolujących finanse rad miejskich; w XVI w. dochodziło w miastach (m.in. Gdańsku, Elblągu, Krakowie, Warszawie) do zbrojnych wystąpień p., popieranego przez plebs, przeciw rządzącemu patrycjatowi

Pozostałe pojęcia historyczne na literę P

Wcześniejsze lata podatkowe:

 •  - związek rodów złączonych wspólnotą organizacji społecznej, pochodzących od wspólnego przodka, zamieszkujących

  Znaczenie:  - związek rodów złączonych wspólnotą organizacji społecznej, pochodzących od wspólnego przodka, zamieszkujących.

  plemię
 •  - w średniowieczu opłata za pozwolenie na skorzystanie z przejazdu lub przewozu towaru mostem, groblą, rogatką lub za

  Znaczenie:  - w średniowieczu opłata za pozwolenie na skorzystanie z przejazdu lub przewozu towaru mostem, groblą, rogatką lub za.

  myto
 •  - w średniowieczu wynagrodzenie wasala przez seniora, najczęściej poprzez nadanie beneficjentowi w użytkowanie gruntów

  Znaczenie:  - w średniowieczu wynagrodzenie wasala przez seniora, najczęściej poprzez nadanie beneficjentowi w użytkowanie gruntów.

  beneficjum
 •  - uzyskanie szlachectwa polskiego przez cudzoziemca; początkowo i. nadawany był przez króla, od 1641 r. przez sejm

  Znaczenie:  - uzyskanie szlachectwa polskiego przez cudzoziemca; początkowo i. nadawany był przez króla, od 1641 r. przez sejm.

  indygenat
Poprzednie lata rozliczenia, historyczne dane.