Pospólstwo

Oceń przydatność:

     

 - średnia warstwa społeczna w średniowiecznych miastach, korzystająca z prawa miejskiego, jednak nie dopuszczana przez patrycjat do rady miejskiej i ławy sądowej; p. tworzyli drobni kupcy, rzemieślnicy, niektórzy czeladnicy; w XV i XVI w. w niektórych większych miastach p. miało swoich reprezentantów kontrolujących finanse rad miejskich; w XVI w. dochodziło w miastach (m.in. Gdańsku, Elblągu, Krakowie, Warszawie) do zbrojnych wystąpień p., popieranego przez plebs, przeciw rządzącemu patrycjatowi

Pozostałe pojęcia historyczne na literę P

Wcześniejsze lata podatkowe:

 •  - duże gospodarstwo rolne lub rolno-hodowlane produkujące na zbyt, przy wykorzystaniu pracy chłopów pańszczyźnianych (

  Znaczenie:  - duże gospodarstwo rolne lub rolno-hodowlane produkujące na zbyt, przy wykorzystaniu pracy chłopów pańszczyźnianych (.

  folwark
 •  - wydzielona część miasta, zamieszkana przez mniejszość narodową, rasową lub religijną; od XVI w. w miastach

  Znaczenie:  - wydzielona część miasta, zamieszkana przez mniejszość narodową, rasową lub religijną; od XVI w. w miastach.

  getto
 •  - stan nieporządku i chaosu w państwie; dezorganizacja spowodowana brakiem władzy lub jej bezsilnością

  Znaczenie:  - stan nieporządku i chaosu w państwie; dezorganizacja spowodowana brakiem władzy lub jej bezsilnością.

  anarchia
Poprzednie lata rozliczenia, historyczne dane.