Pospólstwo

Oceń przydatność:

     

 - średnia warstwa społeczna w średniowiecznych miastach, korzystająca z prawa miejskiego, jednak nie dopuszczana przez patrycjat do rady miejskiej i ławy sądowej; p. tworzyli drobni kupcy, rzemieślnicy, niektórzy czeladnicy; w XV i XVI w. w niektórych większych miastach p. miało swoich reprezentantów kontrolujących finanse rad miejskich; w XVI w. dochodziło w miastach (m.in. Gdańsku, Elblągu, Krakowie, Warszawie) do zbrojnych wystąpień p., popieranego przez plebs, przeciw rządzącemu patrycjatowi

Pozostałe pojęcia historyczne na literę P

Wcześniejsze lata podatkowe:

 •  - (łac. interregnum), w monarchiach okres od śmierci lub abdykacji króla do koronacji jego następcy

  Znaczenie:  - (łac. interregnum), w monarchiach okres od śmierci lub abdykacji króla do koronacji jego następcy.

  bezkrólewie
 •  - w dawnej Polsce (od XII w.) jeden z najwyższych urzędników państwowych, kierujący kancelarią monarszą, posiadał

  Znaczenie:  - w dawnej Polsce (od XII w.) jeden z najwyższych urzędników państwowych, kierujący kancelarią monarszą, posiadał.

  kanclerz
 •  - w dawnej Polsce początkowo zjazd całej szlachty na sejm (nie tylko posłów); nazwa pochodzi od pola na Węgrzech zw

  Znaczenie:  - w dawnej Polsce początkowo zjazd całej szlachty na sejm (nie tylko posłów); nazwa pochodzi od pola na Węgrzech zw.

  rokosz
Poprzednie lata rozliczenia, historyczne dane.