Pospólstwo

Oceń przydatność:

     

 - średnia warstwa społeczna w średniowiecznych miastach, korzystająca z prawa miejskiego, jednak nie dopuszczana przez patrycjat do rady miejskiej i ławy sądowej; p. tworzyli drobni kupcy, rzemieślnicy, niektórzy czeladnicy; w XV i XVI w. w niektórych większych miastach p. miało swoich reprezentantów kontrolujących finanse rad miejskich; w XVI w. dochodziło w miastach (m.in. Gdańsku, Elblągu, Krakowie, Warszawie) do zbrojnych wystąpień p., popieranego przez plebs, przeciw rządzącemu patrycjatowi

Pozostałe pojęcia historyczne na literę P

Wcześniejsze lata podatkowe:

 •  - związek rodów złączonych wspólnotą organizacji społecznej, pochodzących od wspólnego przodka, zamieszkujących

  Znaczenie:  - związek rodów złączonych wspólnotą organizacji społecznej, pochodzących od wspólnego przodka, zamieszkujących.

  plemię
 •  - ustalony według określonych reguł znak rozpoznawczy osób, rodzin, korporacji, miast, prowincji i państw; h. pojawiły

  Znaczenie:  - ustalony według określonych reguł znak rozpoznawczy osób, rodzin, korporacji, miast, prowincji i państw; h. pojawiły.

  herb
 •  - 1) ziemia nadawana przez seniora w użytkowanie wasalowi; przekazanie l. następowało po złożeniu przez wasala hołdu

  Znaczenie:  - 1) ziemia nadawana przez seniora w użytkowanie wasalowi; przekazanie l. następowało po złożeniu przez wasala hołdu.

  lenno
 •  - w średniowieczu uprawnienia przysługujące wyłącznie panującemu, dające mu możliwość czerpania dochodów z niektórych

  Znaczenie:  - w średniowieczu uprawnienia przysługujące wyłącznie panującemu, dające mu możliwość czerpania dochodów z niektórych.

  regalia
Poprzednie lata rozliczenia, historyczne dane.