Definicja pospólstwo w historii. korzystająca z prawa miejskiego, jednak nie dopuszczana przez patrycjat do rady wydarzenia.

Czy przydatne?

Co to jest pospólstwo

Opis, wyjaśnienie:  - średnia warstwa społeczna w średniowiecznych miastach, korzystająca z prawa miejskiego, jednak nie dopuszczana przez patrycjat do rady miejskiej i ławy sądowej; p. tworzyli drobni kupcy, rzemieślnicy, niektórzy czeladnicy; w XV i XVI w. w niektórych większych miastach p. miało swoich reprezentantów kontrolujących finanse rad miejskich; w XVI w. dochodziło w miastach (m.in. Gdańsku, Elblągu, Krakowie, Warszawie) do zbrojnych wystąpień p., popieranego przez plebs, przeciw rządzącemu patrycjatowi

Pojęcia historyczne jak Pospólstwo na literę P.