królewszczyzny co to znaczy.
Definicja królewszczyzny w historii. Słownik: Piastów obejmowały znaczące obszary państwie, w XV.

Czy przydatne?

Co to jest królewszczyzny

Czym jest królewszczyzny:  - w dawnej Polsce dobra ziemskie należące do króla; za Piastów obejmowały znaczące obszary państwie, w XV i XVI w. królowie regularnie oddawali k. w zastaw albo jako darowizny możnowładcom, aby zapewnić sobie ich poparcie; dochody z k. powodowały przyrost potęgi magnatów, co z kolei budziło mocny sprzeciw średniej szlachty, wysuwającej program egzekucji dóbr i praw, który został przyjęty poprzez sejm w latach 1562-63 (część dochodów z k. - kwarta, przeznaczoną została na obronę państwa); po 1590 r. królewskie dobra stołowe nazywano ekonomiami (miały zaspokajać potrzeby króla), z kolei dobra państwowe (koronne) zachowały nazwę k.; po rozbiorach k. przeszły na własność rządów krajów zaborczych

Czym jest królewszczyzny znaczenie w Historia i wydarzenia K .