dysydenci co to znaczy.
Definicja dysydenci w historii. Słownik: w Rzeczpospolitej XVI-XVIII w. d. nazywano członków.

Czy przydatne?

Co to jest dysydenci

Czym jest dysydenci:  - różnowiercy, ustalenie odstępców od kościoła panującego; w Rzeczpospolitej XVI-XVIII w. d. nazywano członków kościołów niekatolickich, w szczególności protestantów - luteranów i kalwinów, wyznawców prawosławia po 1695 r. nazywano dyzunitami

Czym jest dysydenci znaczenie w Historia i wydarzenia D .