lokacja latyfundia łagry ława co to znaczy.
Lokacja, Latyfundia, Łagry, Ława Sądowa, Liberum Veto, Łan, Legitymizm, Lenno.

Kim byli, co zrobili, czyli co znaczą poniższe definicje historyczne na L

  • Co to jest lenno w historii Jak to było w użytkowanie wasalowi; przekazanie l. następowało po złożeniu poprzez wasala hołdu lennego i przysięgi wierności; 2) całokształt stosunków
  • Co to jest legitymizm w historii Jak to było głosząca iż "prawa historyczne" dynastii do tronu są nienaruszalne; l. był fundamentem działalności i postanowień kongresu
  • Co to jest łan w historii Jak to było podstawa uposażenia chłopa osadzanego we wsi organizowanej na prawie niemieckimł. mniejszy (chełmiński) = około 17 ha ł. większy 
  • Co to jest liberum veto w historii Jak to było w Polsce XVII-XVIII w. prawo zezwalające jednemu posłowi na zerwanie sejmu i unieważnienie wszystkich jego postanowień, wywodzące się
  • Co to jest ława sądowa w historii Jak to było pełniący funkcje sądownicze w miastach i wsiach lokowanych na prawie niemieckim; ł. s. miejska składała się z 7-12 ławników (pochodzących
  • Co to jest łagry w historii Jak to było Radzieckim, pierwsze powstały w 1918 r. z inicjatywy W. Lenina i L. Trockiego, początkowo jako obozy pracy przymusowej, wkrótce stały się
  • Co to jest latyfundia w historii Jak to było majątki ziemskie; 2) w Polsce tworzone od czasów średniowiecznych ogromne posiadłości ziemskie, należące do magnaterii; od XVI w. w Polsce
  • Co to jest lokacja w historii Jak to było albo miasta na prawie niemieckim dokonywane poprzez zasadźcę, działającego z polecenia księcia albo innego pana feudalnego; potem l

Dane historyczne, słownik.

Jak wcześniej przebiagało wydzarzenie historyczne.

Kim był? Co zrobił? Co się wydarzyło. Definicje z historii. Wydarzenia historyczne.

Jak to było? Do czego doszło? Kto to był? Kim była ta postać.