Co znaczy Zdolność kredytowa? Definicja: Poprzez umiejętność kredytową rozumie się umiejętność do spłaty zaciągniętego kredytu wspólnie z. Co to jest Kredytowa Zdolność słownik.

Czy przydatne?

Definicja Zdolność kredytowa

Co to znaczy Poprzez umiejętność kredytową rozumie się umiejętność do spłaty zaciągniętego kredytu wspólnie z odsetkami w terminach ustalonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i wiadomości konieczne do dokonania oceny tej umiejętności. Osobie fizycznej, prawnej albo jednostce organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, o ile posiada umiejętność prawną, które nie mają umiejętności kredytowej, bank może udzielić kredytu pod warunkiem: ustanowienia szczególnego metody zabezpieczenia spłaty kredytu, przedstawienia niezależnie od zabezpieczenia spłaty kredytu programu naprawy gospodarki podmiotu, którego realizacja zapewni - wg oceny banku - uzyskanie umiejętności kredytowej w określonym czasie.

Czym jest Zdolność kredytowa znaczenie w Słownik Z .