depozytowe kwity co to znaczy.
Co znaczy Kwity depozytowe? Definicja: Kwit depozytowy to papier wartościowy wystawiony poprzez.

Czy przydatne?

Definicja Kwity depozytowe

Co to znaczy Kwit depozytowy to papier wartościowy wystawiony poprzez instytucję finansową z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego albo innego państwa należącego do OECD: poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez wzgląd na papierami wartościowymi dopuszczonymi do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub papierami wartościowymi wyemitowanymi oprócz tego terytorium, lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez wzgląd na papierami wartościowymi wyemitowanymi oprócz tego terytorium, będącymi obiektem obrotu na zagranicznym rynku regulowanym w kraju członkowskim albo w kraju należącym do OECD, gdzie inkorporowane jest prawo do wymiany tego papieru wartościowego na określone papiery wartościowe we wskazanej w warunkach emisji proporcji, przejście na właściciela tego papieru wartościowego praw majątkowych stanowiących pożytki z papierów wartościowych albo ich równowartości i, w razie akcji - sposobność wydania poprzez właściciela tego papieru wartościowego jego emitentowi wiążącej dyspozycji co do metody głosowania na walnym zgromadzeniu.

Czym jest Kwity depozytowe znaczenie w Słownik K .