księga protokołów spółki co to znaczy.
Co znaczy Księga protokołów (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)? Definicja: Uchwały zebrania.

Czy przydatne?

Definicja Księga protokołów (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)

Co to znaczy Uchwały zebrania wspólników firmy z o.o. powinny być wpisane do księgi protokołów i podpisane poprzez aktualnych albo przynajmniej poprzez przewodniczącego i osobę sporządzającą protokół. Jeśli protokół sporządza notariusz, zarząd wnosi wypis protokołu do księgi protokołów. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania zebrania wspólników i jego umiejętność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników zebrania wspólników. Dowody zwołania zebrania wspólników zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów. Wspólnicy mogą przeglądać księgę protokołów, a również żądać wydania poświadczonych poprzez zarząd odpisów uchwał.

Czym jest Księga protokołów (spółki z znaczenie w Słownik K .