konwersja wierzytelności co to znaczy.
Co znaczy Konwersja wierzytelności na udziały (akcje)? Definicja: Pokrycie udziałów, po.

Czy przydatne?

Definicja Konwersja wierzytelności na udziały (akcje)

Co to znaczy Pokrycie udziałów, po podwyższeniu kapitału zakładowego firmy z o.o., dopuszczalne jest również poprzez oświadczenie wspólnika o przeniesieniu - na poczet tego udziału - jego wierzytelności przysługującej mu wobec tej firmy. Działnie takie - konwersja wierzytelności na udziały (akcje firmy) - to specyficzne potrącenie umowne, w przeciwieństwie od potrącenia ustawowego (art. 498 i nast. kc). Obiektem porozumienia pomiędzy obu wierzycielami tu jest umorzenie wierzytelności przez spłacenie jej (nabycia) udziałami w podwyższonym kapitale. Rozwiązanie takie nie może być traktowane jako obejście prawa (art. 58 § 1 kc). Przeciwnie, należy je uważać za sytuacja dopuszczalny w ramach regulaminów dotyczących swobody umów (art. 353[1] kc). Nie można przy tym tracić z pola widzenia tego, iż podwyższenie kapitału jest fundamentalną metodą inwestycji m. in. w spółkach z o.o., nie mniej jednak do przeważnie służących sposobów w podwyższenia kapitału w międzynarodowej praktyce handlowej należy powiększenie wkładów poprzez "konwersję wierzytelności na udziały". Praktykę tę należy również wykorzystać na gruncie naszego prawa, w szczególności iż stanowi ona sposób na wzmocnienie kondycji finansowej podmiotów gospodarczych, w tym firm z o.o. (zobacz o możliwości zmiany wierzytelności na akcje w firmie akcyjnej i udziałów w firmie z o.o. w ustawie dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji przedsiębiorstw i banków i o zmianie niektórych ustaw - Dz. U. 1993 r. Nr 18 poz. 82).

Czym jest Konwersja wierzytelności na znaczenie w Słownik K .