swap kontrakty co to znaczy.
Co znaczy Kontrakty swap? Definicja: Kontrakt swap stanowi rodzaj umowy zawieranej między dwoma.

Czy przydatne?

Definicja Kontrakty swap

Co to znaczy Kontrakt swap stanowi rodzaj umowy zawieranej między dwoma albo więcej stronami, które zobowiązują się, iż w określonym punkcie przyszłości wymienią się pewnymi płatnościami zgodnie z reguł zdefiniowanych w kontrakcie swapowym. Swapy stanowią rodzaj instrumentów pochodnych, a więc praw majątkowych, których cena rynkowa zależna jest od ceny albo wartości ustalonych papierów wartościowych, walut, stóp procentowych bądź jeszcze innych okoliczności (podstawa do wyliczenia wartości instrumentu pochodnego zwana jest instrumentem bazowym). Prócz swapów zalicza się do nich między innymi opcje i kontrakty terminowe. W praktyce powyższa pojęcie jest na tyle ogólna, iż na jej podstawie trudno jest precyzyjnie uzyskać wyobrażenie na temat tego czym jest kontrakt swapowy, a powstanie innej definicji, która byłaby równocześnie treściwa i syntetyczna jest o tyle utrudnione, iż pod definicją "swapu" kryje się bardzo szeroka gama różnych kontraktów, począwszy od takich, które zabezpieczają strony przed ryzykiem kursowym, a skończywszy na swapach uzależnionych na przykład od wielkości opadów deszczu na danym obszarze (aczkolwiek pozornie wydaje się to zaskakujące to tego rodzaju kontrakty także mają wykorzystanie praktyczne na przykład przy zabezpieczaniu kontraktacji płodów rolnych, która zależna jest w pewnej mierze od czynników klimatycznych).

Czym jest Kontrakty swap znaczenie w Słownik K .