bankowa kaucja co to znaczy.
Co znaczy Kaucja bankowa? Definicja: W celu zabezpieczenia wierzytelności banku dłużnik albo osoba.

Czy przydatne?

Definicja Kaucja bankowa

Co to znaczy W celu zabezpieczenia wierzytelności banku dłużnik albo osoba trzecia może przenieść określoną kwotę w złotych albo w innej walucie wymienialnej na własność banku. Bank jest zobowiązany do zwrotu tej stawki po uzyskaniu spłaty zadłużenia wspólnie z należnymi odsetkami i prowizją. Bank nie ma obowiązku zwrotu części stawki przyjętej na własność, równej niespłaconej sumie zadłużenia wobec banku, odsetek i prowizji i innych wydatków poniesionych poprzez bank przez wzgląd na odzyskaniem wierzytelności. Bank może wypłacić dłużnikowi albo osobie trzeciej, ponad, płaca za moment korzystania z przejętej stawki.

Czym jest Kaucja bankowa znaczenie w Słownik K .