docelowy kapitał co to znaczy.
Co znaczy Kapitał docelowy? Definicja: Statut firmy akcyjnej może upoważnić zarząd na moment nie.

Czy przydatne?

Definicja Kapitał docelowy

Co to znaczy Statut firmy akcyjnej może upoważnić zarząd na moment nie dłuższy niż trzy lata do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach ustalonych w niniejszym rozdziale. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku następnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach ustalonych poniżej (pieniądze docelowy). Upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego może zostać udzielone na następne okresy, nie dłuższe jednak niż trzy lata. Udzielenie upoważnienia wymaga zmiany statutu. Wysokość kapitału docelowego nie może przekraczać trzech czwartych kapitału zakładowego dziennie udzielenia upoważnienia zarządowi. Zarząd może wydać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne, chyba iż upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego przewiduje sposobność objęcia akcji za wkłady niepieniężne. Upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału nie może obejmować uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych firmy. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych albo przyznawać uprawnień, o których mowa w art. 354 k.s.h. Upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego może przewidywać emitowanie warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 k.s.h., z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie potem niż moment, na który zostało udzielone upoważnienie. Do emisji warrantów subskrypcyjnych poprzez zarząd stosuje się regulaminy art. 447 k.s.h.

Czym jest Kapitał docelowy znaczenie w Słownik K .